Autor: MUDr. Jolana Marková, FEAN Garant: MUDr. Jolana Marková, FEAN Akreditace:  ČLK: 59803 (4 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 20651 (2 body) Datum publikace: 22. 02. 2019 Datum kontroly aktuálnosti: 22. 02. 2020

Migréna je třetím nejčastějším onemocněním na světě a je jedním z předních neurologických onemocnění, jež způsobují disabilitu pacienta. Asi u 30 % pacientů se vyskytuje aura. Léčbu migrény lze rozdělit na akutní a profylaktickou. Cílem akutní léčby je co nejrychlejší potlačení bolesti hlavy a dalších doprovodných příznaků, zejména nauzey a zvracení, u již probíhající ataky migrény. Při výběru vhodného léku se řídíme hlavně intenzitou záchvatů, např. jednoduchá analgetika nebo antirevmatika jsou vhodná u slabých nebo středně silných záchvatů, triptany, ev. námelové alkaloidy u středně silných a silných záchvatů. Obecně platí, že čím dříve je lék podán, tím lépe se projeví jeho účinek. Velkou pozornost farmaceutického průmyslu upoutává calcitonin gene-related peptide (CGRP) a jeho receptor. Jde o klíčový neuropeptid v patofyziologii migrény. Nejslibnějším novým přístupem v profylaktické léčbě migrény jsou monoklonální protilátky proti CGRP nebo jeho receptoru, jako je erenumab, fremanezumab, galkanezumab a eptinezumab. Účinek monoklonální protilátky proti CGRP fremanezumabu v profylaktické léčbě chronické a epizodické migrény popsala dvojitě zaslepená studie fáze III HALO.1 Asi 40 procent aktivně léčených nemocných zaznamenalo redukci výskytu tohoto parametru alespoň o 50 procent ve srovnání s 18 procenty v placebové větvi. U nemocných léčených monoklonální protilátkou byla také zaznamenána vyšší produktivita v zaměstnání a celková aktivita.1 Rovněž FOCUS, doposud největší studie u pacientů, kteří neodpovídali na několik linií preventivní léčby migrény, účinnost a bezpečnost léčby fremanezumabem potvrdila.2 Nejčastější projevy migrény, pravidla pro úspěšnou diagnostiku a efektivní léčbu nejen u běžných pacientů, ale i u dětí a těhotných žen shrnuje primářka MUDr. Jolana Marková, FEAN ve dvou videopřednáškách, které jsou součástí kurzu s názvem „Migréna a její léčba“.

MUDr. Jolana Marková, FEAN

MUDr. Jolana Marková, FEAN, pracuje jako primářka na neurologii v Thomayerově nemocnice od roku 2005. Dřívější Neurologická klinika IPVZ a FTN a později neurologické oddělení TN nese nyní název Neurologická klinika 3. LF UK a TN.
MUDr. Jolana Marková se dlouhodobě věnuje problematice bolestí hlavy, vede Regionální centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. O tématu bolestí hlavy přednáší i publikuje.
Je členkou České neurologické společnosti, členkou výboru Neurofarmakologické sekce ČNS, osm let (2005–2013) pracovala jako předsedkyně CHS (Czech Headache Society), nyní působí ve funkci vědeckého sekretáře CHS. Má praktické zkušenosti v oblasti přípravy, monitoringu a vedení klinických studií.

Autoři bonusových přednášek:

MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.

MUDr. Andrea Bártková, Ph.D. pracuje na Neurologické klinice LF UP a FN Olomouc. Zaměřuje se na pomoc pacientům s migrénou, je zapojena do projektu na podporu osob s migrénou Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. Je členkou ČNS (České neurologické společnosti), Společnosti intezívní medicíny ČLK JEP, Neuroimunologické a likvorologické sekce ČNS a Cerebrovaskulární sekce ČNS. Od roku 2013 je členkou výboru CHS (Czech Headache Society) ČNS. Má bohaté zkušenosti s vedením klinických studií a účastnila se několika grantových projektů. Intenzivně se věnuje i pedagogické činnosti na poli pre i postgraduálního vzdělávání lékařů.

MUDr. Monika Záhumenská

MUDr. Monika Záhumenská pracuje v neurologické ordinaci NeuroMed Zlín, s.r.o. Studovala na lékařské fakultě Masarykovy univerzity Brno , I. a II. atestace neurologie, epileptologie, EEG, myoskeletální medicína, poradna pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Je členkou v těchto společnostech: Česká lékařská komora, Česká liga proti epilepsii, Česká lékařská společnost JEP a Czech Headache Society.

MUDr. Ladislav Pazdera

MUDr. Ladislav Pazdera je neurolog s dlouholetou praxí v klinickém lékařství a výzkumu. Nyní řídí centrum neurologické péče v Rychnově nad Kněžnou, jehož je zakladatelem. Působil jako hlavní zkoušející v mnoha klinických hodnoceních, jako pedagog na Karlově univerzitě a ve velké míře se věnuje publikační činnosti. Vzdělání získal na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a mimo jiné také v Bostonu, USA, v nemocnicích spolupracujících s Harvard Medical School. Dr. Pazdera je členem ČNS (České neurologické společnosti), American Heart Association, American Academy of Neurology a také hlavním poradcem pro významné výzkumné organizace.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění centrální nervové soustavy Gynekologicko-porodnická problematika u pacientek s RS a trendy v IVF a hormonální antikoncepci
Onemocnění centrální nervové soustavy Svalová relaxancia a jejich antidota
Onemocnění centrální nervové soustavy Infekce centrálního nervového systému přenášené klíšťaty
Všeobecné praktické lékařství Multioborová léčba bolesti II
Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň