Plicní embolie pohledem kardiologa

Autor: MUDr. Miloslav Špaček, FESC. Garant: prof. MUDr. Jan Bultas, CSc. Akreditace:  ČLK: 59919 (2 kredity) Datum publikace: 21. 03. 2019 Datum kontroly aktuálnosti: 29. 02. 2020

Plicní embolie pohledem kardiologa

Plicní embolie (PE) patří spolu s infarktem myokardu (IM) a cévní mozkovou příhodou (CMP) mezi nejčastější a nejzávažnější kardiovaskulární onemocnění. Plicní embolie, stejně jako hluboká žilní trombóza (HŽT) jsou různou manifestací stejného onemocnění, jímž je tromboembolická nemoc. Hlavním specifikem plicní embolie (PE) je velmi variabilní klinický obraz, což má zásadní vliv na volbu diagnostického a terapeutického postupu. Základem managementu PE je na toto onemocnění vůbec pomyslet a optimálně stratifikovat riziko pacienta. Nejčastějším symptomem plicní embolie je dušnost, setkáváme se s ní u 85 % postižených pacientů. Tato dušnost vzniká na podkladě nízkého srdečního výdeje, obstrukce v plicním řečišti a s tím související periferní hypoxemií. Velmi časté jsou i bolest na hrudi či kašel, které jsou ale velmi nespecifické. Pokud je pacient postižen plicní embolií závažnost její manifestace je závislá na rozsahu obstrukce tepenného řečiště plic a funkční kapacitě kardiopulmonálního systému (srdce a plic v předchorobí). Obstrukce tepenného řečiště při plicní embolii má za následek snížený srdeční výdej. Tento snížený srdeční výdej je kompenzován různými mechanismy (př. vazokonstrikce, aktivace sympatoadrenergního systému), pokud však tyto kompenzační mechanismy nestačí nebo dochází k sukcesivní embolizaci, tak se může rozvíjet multiorgánové selhání, nebo v případě akutního, rychle progredujícího stavu hrozí náhlá smrt. Lze těmto stavům předcházet? Jaké jsou současné možnosti léčby plicní embolie?  Podrobně se tomuto tématu věnuje kurz s názvem „Plicní embolie pohledem kardiologa“ jehož autorem je MUDr. Miloslav Špaček, FESC.

 

Akreditovaný test: 2 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

MUDr. Miloslav Špaček, FESC

Absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, v letech 2009–2016 pracoval na Kardiologické klinice FN Motol, od roku 2016 až dosud pracuje na I. interní klinice FN Olomouc. Hlavním odborným zájmem je intervenční kardiologie a vedlejším zájmem zobrazovací metody. Absolvoval stáže v St. Lukes Episcopal Hospital v Houstonu a na University of Kentucky – Gill Heart & Vascular Institute.

Mohlo by vás zajímat:

Vzdělávání pro zdravotníky EUC Včasná kompenzace krevního tlaku ve světle doporučených postupů
Onemocnění kardiovaskulárního systému Periferní a centrální žilní vstupy
Onemocnění kardiovaskulárního systému Jak správně léčit pacienta s hypertenzí a vysokým kardiometabolickým rizikem
Onemocnění kardiovaskulárního systému Co bylo, jest a (co ještě) bude důležité v oblasti aterosklerózy?
Onemocnění kardiovaskulárního systému Tři roky relativní asymptomacie nemocného s HFrEF
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň