Biologická léčba v moderní medicíně

Biologická léčba v moderní medicíně

Datum publikace 21. 03. 2019 Revidováno 01. 02. 2021

Co se v kurzu naučíte

Biologika nebo také biofarmaceutika jsou léčiva, která jsou řízeně vyráběna v buňkách, do nichž byla vložena genetická informace uložená v DNA. Význam biologické léčby rok od roku roste. Důkazem je stále se zvyšující počet nových, schválených biologik, která přináší nové možnosti v léčbě onemocnění, jež byla doposud velmi obtížně léčitelná. Vývoj biofarmaceutik (biologik) trvá přibližně 10–15 let a stojí v přepočtu přes asi 30 miliard korun. Tyto léky podléhají velmi přísnému procesu schvalování, prokazování účinnosti a bezpečnosti. Komplikovaný vývoj a výroba biologik podléhá přísným pravidlům, velmi malá změna v tomto procesu může způsobit, že vznikne zcela jiný lék – tzv. biosimilar.  Biosimilars jsou tedy léčiva podobná, nikoliv však shodná s původním biologickým lékem.  Biologika v revmatologii jsou označovaná jako bDMARDs a uplatňují se zejména v léčbě revmatoidní artritidy či ankylozující spondylitidy. Aby mohl být pacient indikován k biologické léčbě a mohla být zahájena terapie pomocí bDMARDs, musí splňovat přísná kritéria. Secukinumab představuje vedle TNFi další terapeutickou možnost pro léčbu PsA.1 V klinických studiích významně redukoval příznaky a známky PsA − klinické zlepšení bylo pozorováno i u pacientů s předchozím podávání anti-TNF léků a nezávisle na podávání metotrexátu.1 Jaké jsou současné možnosti a pravidla pro využití biologik v klinické praxi, kdy je pacient vhodným kandidátem pro zahájení biologické léčby a pro které pacienty je naopak biologická léčba nevhodná shrnuje e-learningový kurz s názvem „Biologická léčba v moderní medicíně“ jehož autorem je MUDr. David Suchý, Ph.D.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

 

  1. Mease PJ, et al. Secukinumab Inhibition of Interleukin-17A in Patients with Psoriatic Arthritis. N Engl Med 2015;373:1329–1339.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám