Život ohrožující krvácení v porodnictví

Život ohrožující krvácení v porodnictví

Datum publikace 03. 04. 2019 Revidováno 09. 04. 2020

Co se v kurzu naučíte

Život ohrožující krvácení (ŽOK) je v současné době stále nejzávažnějším problémem v porodnictví. Přesněji, peripartální život ohrožující krvácení (PŽOK nebo PPH – Postpartum haemorrhage). Při peripartálním život ohrožujícím krvácení se krevní ztráta pohybuje nad 1500 ml krve. Jeho nejčastější příčinou jsou poruchy děložního tonu – hypotonie nebo atonie dělohy. Rizikovými faktory pro vznik větší krevní ztráty během porodu, popřípadě až peripartálního život ohrožujícího krvácení jsou zejména antenatální anémie a užívání antidepresiv v období těhotenství. Proč je právě užívání antidepresiv v těhotenství rizikové? Zmiňovaná antidepresiva totiž dle dostupných důkazů u žen sekundárně způsobují anémii a zvyšují tak riziko peripartálního život ohrožující krvácení.1 Přes všechna rizika však lze větší krevní ztrátě související s porodem zabránit. Na podkladě robusní klinické studie ETAPIaT existují důkazy, že při preventivním podání antifibrinolitika, byla prokázána výrazně nižší krevní ztráta ve třetí době porodní.2 Jaká udělat opatření, abychom velké krevní ztrátě při porodu předešly, kdy je vhodné aplikovat karbetocin či kyselinu tranexamovou a jak postupovat, když se přes veškeré úsilí krevní ztráta během porodu začne zvyšovat nad hranici 100 ml podrobně shrnuje kurz s názvem „Život ohrožující krvácení v porodnictví“, jehož autorem je prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

 

  1. Grzeskowiak LE, McBain R, Dekker GA, Clifton VL. Antidepressant use in late gestation and risk of postpartum haemorrhage: aretrospective cohort study. BJOG 2016; 123:1929–1936.
  2. Dallaku K, Shakur H, Roberts I, et al. Effects of tranexamic acid on platelet function and thrombin generation (ETAPlaT): WOMAN trial sub-study. Wellcome Open Res. 2016; 1:29.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám