• 4 kredity
  • 10 otázek
  • 0 kazuistik
  • 0 cena
Autor: prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Garant: prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Datum publikace: 03. 04. 2019

Život ohrožující krvácení (ŽOK) je v současné době stále nejzávažnějším problémem v porodnictví. Přesněji, peripartální život ohrožující krvácení (PŽOK nebo PPH – Postpartum haemorrhage). Při peripartálním život ohrožujícím krvácení se krevní ztráta pohybuje nad 1500 ml krve. Jeho nejčastější příčinou jsou poruchy děložního tonu – hypotonie nebo atonie dělohy. Rizikovými faktory pro vznik větší krevní ztráty během porodu, popřípadě až peripartálního život ohrožujícího krvácení jsou zejména antenatální anémie a užívání antidepresiv v období těhotenství. Proč je právě užívání antidepresiv v těhotenství rizikové? Zmiňovaná antidepresiva totiž dle dostupných důkazů u žen sekundárně způsobují anémii a zvyšují tak riziko peripartálního život ohrožující krvácení.1 Přes všechna rizika však lze větší krevní ztrátě související s porodem zabránit. Na podkladě robusní klinické studie ETAPIaT existují důkazy, že při preventivním podání antifibrinolitika, byla prokázána výrazně nižší krevní ztráta ve třetí době porodní.2 Jaká udělat opatření, abychom velké krevní ztrátě při porodu předešly, kdy je vhodné aplikovat karbetocin či kyselinu tranexamovou a jak postupovat, když se přes veškeré úsilí krevní ztráta během porodu začne zvyšovat nad hranici 100 ml podrobně shrnuje kurz s názvem „Život ohrožující krvácení v porodnictví“, jehož autorem je prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění krve a krvetvorného systému Život ohrožující krvácení - management koagulace na jednotce intenzivní péče
Onemocnění krve a krvetvorného systému Nová perorální antikoagulancia a anestezie. Hodnocení a interpretace křivek z přístroje MULTIPLATE a ROTEM.
Onemocnění krve a krvetvorného systému Život ohrožující krvácení - monitoring homeostázy pomocí přístrojů POCT, klinické a experimentální postřehy.
Onemocnění krve a krvetvorného systému Život ohrožující krvácení - management koagulace u traumat
Onemocnění krve a krvetvorného systému Léčba a perioperační profylaxe krvácení při vrozeném a získaném deficitu koagulačních faktorů protrombinového komplexu
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň