Glaukom a jeho diagnostika - edukační videa

Garant: doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. Akreditace:  ČLK: 102859 (4 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 000000 (0 bodů) Datum publikace: 03. 04. 2019 Datum kontroly aktuálnosti: 28. 06. 2021

Mohlo by vás zajímat:

Oční onemocnění Glaukom - principy léčby glaukomu, konzervativní léčba, adherence
Oční onemocnění Choroidální neovaskularizace - účinnost léčby
u pacientky s angioidními proužky
Oční onemocnění Glaukom - Klasifikace a terminologie glaukomu
Oční onemocnění Glaukom - EGS guidelines 2014 - chirurgická léčba
Oční onemocnění Steroidní glaukom
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň