Leiomyom močového měchýře jako náhodný nález při ultrazvukovém vyšetření gravidní pacientky

Autor: doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 100680 (2 kredity) Datum publikace: 01. 05. 2019 Datum kontroly aktuálnosti: 22. 10. 2020

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

Promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1993, po promoci pracoval na Urologické klinice Fakultní nemocnice Motol a později na Urologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde poslední roky vykonával funkci školského zástupce přednosty. Od roku 2006 vede Urologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. V roce 2002 obhájil dizertační práci věnovanou urologické problematice roztroušené sklerózy a v roce 2005 se habilitoval prací na téma mortality a morbidity urologických operačních výkonů. V oboru se specializuje na problematiku mikčních obtíží a inkontinence, prevence a časného záchytu karcinomu prostaty a renálního selhání a transplantologie ledvin.

Mohlo by vás zajímat:

Gynekologická onemocnění a porodnictví Užití kožních implantátů v urogynekologii
Vzdělávání pro zdravotníky EUC Fyzioterapie v urogynekologii
Onemocnění krve a krvetvorného systému Traumatický pacient - specifika ošetření, fibrinogen, viskoelastické metody
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň