Etiopatogeneze vad a poruch sluchu - systematika

Etiopatogeneze vad a poruch sluchu - systematika

Datum publikace 18. 04. 2019 Revidováno 09. 07. 2023
Akreditace ČLK: 112255 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Co víme o příčinách vad a poruch sluchu? Proč a jak poruchy sluchu nejčastěji vznikají? Kdy se poruchy a vady sluchu v průběhu lidského života objevují? Co víme o vývojové existenci vady sluchu? Jaký je rozdíl mezi organickou a funkční vývojovou existencí? Znáte dělení hereditárních vad na syndromální a nesyndromální? Jaký se od sebe liší? V kurzu si vysvětlíme nejen rozdíl mezi vývojovými a vrozenými vadami sluchu, ale ukážeme si také příklady geneticky nepodmíněných, prenatálních, peri- či postnatálních vad sluchu. Dozvíte se více o systematickém dělení příčin vad a poruch sluchu. Jaké jsou principy dědičnosti hereditárních vad a jak vypadá přehled geneticky nepodmíněných vad? V druhé části kurzu se zaměříme na příčiny poruch sluchu a poruch zpracování energie. Vysvětlíme si také pojem auditivní neuropatie.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám