• 4 kredity
  • 10 otázek
  • 0 kazuistik
  • 0 cena
Autor: doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA Garant: doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA Datum publikace: 24. 04. 2019

Autor a garant kurzu: Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA


Po promoci na Lékařské fakultě MU v Brně pracoval 15 let na ORL pracovišti v Brně, kde prováděl všechny diagnostické, léčebné i operační zákroky. Specializoval se na audiologii a endoskopii. Od roku 1994 působí na soukromém pracovišti AUDIO-Fon centr s.r.o., Brno, které se cíleně věnuje problematice vyšetřování sluchu a korekce sluchu ve všech věkových skupinách. Je přednostou pracoviště 23 let. Více než dvacet let vyučuje v doškolovacím ústavu v Brně audiologii a po celou dobu byl také odborným vedoucím tohoto doškolovacího kurzu. Pracovně se v současnosti zabývá objektivní diagnostikou vad a poruch sluchu a otoneurologií. Publikoval více než 100 odborných prací s tematikou audiologie a přednesl více než 200 přednášek. Byl organizátorem tří ročníků Česko-slovenského foniatrického kongresu a více než 30 dalších celostátních odborných setkání. Je téměř 20 let členem výboru odborné České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 16 let je místopředsedou pro foniatrii a v současnosti předsedou foniatrické sekce této odborné společnosti.

Mohlo by vás zajímat:

Audiologie Binaurální zpracování zvuku aneb když jedna a jedna jsou více než dvě
Audiologie Možné problémy a chyby při indikaci a nastavení sluchadel
Audiologie Problematika hluku z pohledu audiologie
Audiologie Screening - a co dál?
Audiologie Etiopatogeneze vad a poruch sluchu - systematika
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň