Diagnostika karcinomu prostaty (CaP)

Diagnostika karcinomu prostaty (CaP)

Datum publikace 18. 06. 2019 Revidováno 05. 03. 2024
Akreditace ČLK: 115147 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Karcinom prostaty je druhou nejčastější malignitou mužské populace. S věkem incidence stoupá s maximem v 7. a 8. dekádě. Nejčastějším typem karcinomu prostaty je adenokarcinom. Vyskytuje se v periferní části a pacient nemusí mít žádné subjektivní potíže. Zatímco benigní hyperplazie prostaty (BHP) se vyskytuje v centrální oblasti prostaty a pacient může mít různé obtíže při močení. Vyšší výskyt karcinomu prostaty je vysvětlován stárnutím populace a zlepšenou diagnostikou. V rámci klinické diagnostiky je podezření na adenokarcinom prostaty vysloveno na základě suspektního nálezu per rectum, a elevace hladiny PSA v séru. Abnormální nález při digitálním rektálním vyšetření je však indikací k provedení punkční biopsie prostaty nezávisle na hladině PSA. Výše hladiny PSA koreluje s výší rizika výskytu karcinomu prostaty. Dle Evropských doporučených postupů je zvýšené riziko u mužů nad 50 let nebo nad 45 let s rodinnou anamnézou karcinomu prostaty. Samotná elevace hladiny PSA by neměla být indikací k punkční biopsii prostaty. Současným problémem je fakt, že 20 % pacientů se signifikantním karcinomem prostaty uniká diagnóze při primární biopsii. Nárůst počtu nadbytečných biopsií vede ke zvýšenému riziku komplikací. Úspěšnost záchytu karcinomu prostaty u primobiopsií je 30–40 %. Jak často tedy opakovat vyšetření PSA a kdy indikovat k biopsii? Jak vypadá nový navrhovaný algoritmus diagnostiky karcinomu prostaty? Odpovědi na tyto otázky a praktické a ucelené informace na téma „Diagnostika karcinomu prostaty“ přináší akreditovaný EUNI kurz, jehož autorem je prim. MUDr. Jaroslav Tůma.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám