Časný záchyt karcinomu prostaty

Autor: MUDr. Michaela Matoušková Garant: MUDr. Michaela Matoušková Akreditace:  ČLK: 000000 (0 kreditů) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 000000 (0 bodů) Datum publikace: 13. 05. 2019

Karcinom prostaty je jedním z nejčastějších onemocnění naší mužské populace. V Česku trpí tímto onemocněním až 65 000 mužů, z nichž 15 000 má pokročilé onemocnění. Karcinom prostaty onemocnění má odlišné biologické chování oproti ostatním solidním nádorům. Část pacientů s velmi pokročilým onemocněním přežívá déle než 10 let. Naopak existuje malá skupinka mužů, kteří přestože přijdou s nepříliš pokročilým metastatickým onemocněním, tak zemřou přibližně do půl roku od stanovení diagnózy. Důležitý je screening, jehož cílem je snížení nádorově specifické mortality a zachování kvality života. Prevence u tohoto onemocnění je důležitá a dělíme ji na primární a sekundární. Chemoprofylaxe je v současné době nevhodná metoda. Je potřeba se zaměřit na včasný záchyt. Snaha ověřit přínos plošného vyhledávání karcinomu prostaty vedla k realizaci rozsáhlé Evropské randomizované screeningové studie (ERSPC).2 Závěry ze studií PLCO1 i ERSPC2 nedoporučují plošný screening, naopak doporučují aktivní vyhledávání nemocných. Odběry na vyšetření PSA by měly být selektivní, protože zvýšená hodnota PSA nemusí vždy znamenat karcinom prostaty. Riziko přítomnosti karcinomu prostaty je i při mnohem nižších nebo dokonce nulových hodnotách PSA. Biopsie je dalším krokem, představuje však pro pacienta zátěž. Je prokázáno, že 60 – 75 % biopsií je prováděno zbytečně. U kterých pacientů má screening smysl, jak konkrétně probíhá a jaké jsou preventivní programy v České republice shrnuje MUDr. Michaela Matoušková v akreditovaném kurzu „Časný záchyt karcinomu prostaty.“

1. Andriole GL, Crawford ED, Grubb RL 3rd et al. Prostate cancer screening in the randomized Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial: mortality results after 13 years of follow-up. J Natl Cancer Inst 2012; 104(2): 125–132.
2. Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ et al. Screening and prostate-cancer mortality in a randomized European study. N Engl J Med 2009; 360(13): 1320–1328.

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Kazuistický portál karcinomu prsu - 1. část
Nádorová onemocnění Management nežádoucích účinků cílené léčby u pacientů s karcinomem plic
Nádorová onemocnění Nemalobuněčný karcinom plic - Současná doporučení pro diagnostiku a léčbu pacientů
Nádorová onemocnění Molekulární biologické prediktory cílené léčby
Nádorová onemocnění Screening kolorektálního karcinomu
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň