Časný záchyt karcinomu prostaty

Autor: MUDr. Michaela Matoušková Garant: MUDr. Michaela Matoušková Datum publikace: 13. 05. 2019

Karcinom prostaty je jedním z nejčastějších onemocnění naší mužské populace. V Česku trpí tímto onemocněním až 65 000 mužů, z nichž 15 000 má pokročilé onemocnění. Karcinom prostaty onemocnění má odlišné biologické chování oproti ostatním solidním nádorům. Část pacientů s velmi pokročilým onemocněním přežívá déle než 10 let. Naopak existuje malá skupinka mužů, kteří přestože přijdou s nepříliš pokročilým metastatickým onemocněním, tak zemřou přibližně do půl roku od stanovení diagnózy. Důležitý je screening, jehož cílem je snížení nádorově specifické mortality a zachování kvality života. Prevence u tohoto onemocnění je důležitá a dělíme ji na primární a sekundární. Chemoprofylaxe je v současné době nevhodná metoda. Je potřeba se zaměřit na včasný záchyt. Snaha ověřit přínos plošného vyhledávání karcinomu prostaty vedla k realizaci rozsáhlé Evropské randomizované screeningové studie (ERSPC).2 Závěry ze studií PLCO1 i ERSPC2 nedoporučují plošný screening, naopak doporučují aktivní vyhledávání nemocných. Odběry na vyšetření PSA by měly být selektivní, protože zvýšená hodnota PSA nemusí vždy znamenat karcinom prostaty. Riziko přítomnosti karcinomu prostaty je i při mnohem nižších nebo dokonce nulových hodnotách PSA. Biopsie je dalším krokem, představuje však pro pacienta zátěž. Je prokázáno, že 60 – 75 % biopsií je prováděno zbytečně. U kterých pacientů má screening smysl, jak konkrétně probíhá a jaké jsou preventivní programy v České republice shrnuje MUDr. Michaela Matoušková v akreditovaném kurzu „Časný záchyt karcinomu prostaty.“

1. Andriole GL, Crawford ED, Grubb RL 3rd et al. Prostate cancer screening in the randomized Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial: mortality results after 13 years of follow-up. J Natl Cancer Inst 2012; 104(2): 125–132.
2. Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ et al. Screening and prostate-cancer mortality in a randomized European study. N Engl J Med 2009; 360(13): 1320–1328.

Autorka kurzu: MUDr. Michaela Matoušková

MUDr. Michaela Matoušková MUDr. Michaela Matoušková, uroložka a klinická onkoložka z pražského Urocentra, je místopředsedkyní České urologické společnosti ČLS JEP, předsedkyní onkologické sekce ČUS a místopředsedkyní urologické sekce ČOS. V současné době se věnuje především uroonkologii. Aktivně přednáší a publikuje, účastní se klinických studií zaměřených na urologickou onkologii. Lékařskou fakultu absolvovala v roce 1989. Po promoci nastoupila na urologické a chirurgické oddělení nemocnice Kolín. V krátkém čase se vrátila zpět na pražskou Urologickou kliniku VFN a 1. LF UK v Praze, kde již v době studií pracovala jako vědecká síla. Z té doby pocházejí i první publikace o radiační a hlukové zátěži při drcení konkrementů rázovou vlnou a dlouhodobých následcích litotrypse na ledvinný parenchym. Dvě atestace z urologie (1992 a 1995), atestace z klinické onkologie (1994) a uroonkologie (2015) postupně určily směr specializace a zájmu. Problematika urologické onkologie a infekcí v urologické praxi je superspecializací, kterou MUDr. Matoušková opakovaně přednáší na odborných vědeckých konferencích jak urologických, onkologických, tak i infekčního lékařství. Stejně tak i obsáhlá publikační činnost je zaměřena především na onkourologickou problematiku a farmakoterapii v urologii. Významně se podílí, jako vysokoškolský učitel na III. lékařské fakultě UK, na výchově budoucí generace lékařů. Přednáší na odborných akcích postgraduálního vzdělávání lékařů pořádaných Českou lékařskou komorou. Je jedním ze zakladatelů onkologické sekce České urologické společnosti a aktivně se podílí na její činnosti. Je též členkou České onkologické společnosti. V posledních letech přednáší na tuzemských i zahraničních kongresech, je autorkou či spoluautorkou mnoha publikací. Kniha Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty získala v roce 2018 ocenění ČOS i ČUS. Doktorka Matoušková je vedoucí redaktorkou odborného časopisu Urologie pro praxi. Monitoruje farmakologické studie aplikovaného výzkumu, do kterých je Urocentrum zapojeno v celosvětovém rámci. Kromě medicíny patří k jejím největším zálibám zahrada, turistika a golf. Je milovnicí kvalitních červených vín.

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Karcinom žaludku - Chemoterapie, cílená léčba
a nutriční podpora
Nádorová onemocnění Lékové interakce antikoagulancií se zaměřením na onkologicky nemocné
Nádorová onemocnění Neuroendokrinní nádory
Nádorová onemocnění Screening kolorektálního karcinomu
Nádorová onemocnění Karcinom žaludku - chirurgie a role systémové léčby
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň