Nízkomolekulární hepariny (LMWH) u nádorových onemocnění

Nízkomolekulární hepariny (LMWH) u nádorových onemocnění

Datum publikace 09. 07. 2019 Revidováno 29. 10. 2023
Akreditace ČLK: 113726 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Nízkomolekulární hepariny (LMWH) hrají v antitrombotické terapii u onkologických pacientů významnou roli. Tromboembolická nemoc (TEN) – je totiž u nemocných s maligními nádory poměrně častou komorbiditou. Riziko vzniku závisí zejména na typu karcinomu, jeho pokročilosti, způsobech protinádorové léčby a původním trombofilním stavu pacienta. Je známo, že žilní trombóza u pacientů se zhoubnými nádory může komplikovat stav, hospitalizaci, operaci i léčbu. Tromboembolická nemoc je vážnou, život ohrožující komplikací, která je u pacientů se zhoubným nádorem druhou nejčastější příčinou úmrtí. Proběhla řada studií s nízkomolekulárními hepariny. Výsledkem multicentrické studie PROTECHT, prezentované na ASH 2008 byla významná redukce vzniku arteriální i venózní trombózy.1 Ačkoli, je vznik TEN možnou příčinou úmrtí, není rutinní tromboprofylaxe u všech onkologických pacientů indikována, a to z důvodu zvýšeného rizika krvácení. U pacientů s rizikem vzniku nebo s již vzniklou TEN podáváme v různých etapách léčby profylaktické dávky některého z nízkomolekulárních heparinů - enoxaparinu nebo dalteparinu. Přesná pravidla pro podávání nízkomolekulárních heparinů u pacientů s karcinomem, současná doporučení v léčbě i zásadní výsledky studií přináší kurz „Nízkomolekulární hepariny a nádorová onemocnění“, jehož autorkou je doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

 

Akreditovaný test: 2 kredity

 

 

  1. Agnelli G, Gussoni G, Bianchini C, et al. Nadroparin for the prevention of thromboembolic events in ambulatory patients with metastatic or locally advanced solid cancer receiving chemotherapy: a randomised, placebo-controlled, double-blind study. Lancet Oncol. 2009 Oct;10(10):943–9. [PubMed] [Google Scholar] This study represents the largest cancer outpatient thromboprophylaxis trial to date and did demonstrate that LMWH effectively reduced VTE.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám