Nízkomolekulární hepariny (LMWH) u nádorových onemocnění

Autor: doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. Garant: doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. Akreditace: ČLK: 104146 ( 2 kredity ) Datum publikace: 09. 07. 2019 Datum kontroly aktuálnosti: 24. 10. 2021

Nízkomolekulární hepariny (LMWH) u nádorových onemocnění

Nízkomolekulární hepariny (LMWH) hrají v antitrombotické terapii u onkologických pacientů významnou roli. Tromboembolická nemoc (TEN) – je totiž u nemocných s maligními nádory poměrně častou komorbiditou. Riziko vzniku závisí zejména na typu karcinomu, jeho pokročilosti, způsobech protinádorové léčby a původním trombofilním stavu pacienta. Je známo, že žilní trombóza u pacientů se zhoubnými nádory může komplikovat stav, hospitalizaci, operaci i léčbu. Tromboembolická nemoc je vážnou, život ohrožující komplikací, která je u pacientů se zhoubným nádorem druhou nejčastější příčinou úmrtí. Proběhla řada studií s nízkomolekulárními hepariny. Výsledkem multicentrické studie PROTECHT, prezentované na ASH 2008 byla významná redukce vzniku arteriální i venózní trombózy.1 Ačkoli, je vznik TEN možnou příčinou úmrtí, není rutinní tromboprofylaxe u všech onkologických pacientů indikována, a to z důvodu zvýšeného rizika krvácení. U pacientů s rizikem vzniku nebo s již vzniklou TEN podáváme v různých etapách léčby profylaktické dávky některého z nízkomolekulárních heparinů - enoxaparinu nebo dalteparinu. Přesná pravidla pro podávání nízkomolekulárních heparinů u pacientů s karcinomem, současná doporučení v léčbě i zásadní výsledky studií přináší kurz „Nízkomolekulární hepariny a nádorová onemocnění“, jehož autorkou je doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

 

Akreditovaný test: 2 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

  1. Agnelli G, Gussoni G, Bianchini C, et al. Nadroparin for the prevention of thromboembolic events in ambulatory patients with metastatic or locally advanced solid cancer receiving chemotherapy: a randomised, placebo-controlled, double-blind study. Lancet Oncol. 2009 Oct;10(10):943–9. [PubMed] [Google Scholar] This study represents the largest cancer outpatient thromboprophylaxis trial to date and did demonstrate that LMWH effectively reduced VTE.

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Myelodysplastický syndrom a chelatační léčba
Nádorová onemocnění Karcinoidový syndrom
Nádorová onemocnění Neuroendokrinní nádory
Nádorová onemocnění Kazuistický portál karcinomu prsu - 1. část
Nádorová onemocnění Kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC)
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám