Akné a její léčba – novinky a důležitá fakta

Akné a její léčba – novinky a důležitá fakta

Datum publikace 29. 07. 2019 Revidováno 14. 08. 2020

Co se v kurzu naučíte

Acne vulgaris je velmi častým kožním onemocněním. Vyskytuje se v kterémkoli věku. Léčba akné je indikována podle závažnosti projevů, psychického dopadu nemoci na pacienta. Současná léčebná strategie akné zahrnuje fázi indukční následovanou fází udržovací. Terapie se dělí na léčbu lokální, celkovou terapii, fyzikální a chemickou léčbu. V lokální léčbě dominují retinoidy a kyselina azelaová, dále je možno užít lokální antibiotika a benzoylperoxid. Celková léčba je zastoupena především antibiotiky, kombinovanou hormonální antikoncepcí a izotretinoinem. Nezbytná je i vhodná doplňková péče o akné. V akreditovaném kurzu jsou zdůrazněna mimo jiné nejnovější evropská doporučení pro léčbu akné. Nový akreditovaný kurz se věnuje problematice etiopatogeneze, klasifikace a diagnostiky, ale především léčbě akné. S důležitými pravidly pro lokální, udržovací i celkovou léčbu akné Vás formou e-learningového kurzu „Akné a její léčba“ seznámí doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., a MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám