• 2 kredity
  • 10 otázek
  • 0 kazuistik
  • 0 cena
Autor: MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D., doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Datum publikace: 17. 09. 2019 Datum kontroly aktuálnosti: 27. 09. 2019

Péče o diabetiky, kteří současně trpí chronickým plicním onemocněním, je specifická a vyžaduje multidisciplinární přístup. Pacienti s CHOPN a diabetem mellitem mají například častější sklon k infekcím dýchacích cest. O tom, jak o takové pacienty v praxi nejlépe pečovat, diskutovali v multioborovém semináři na téma: Komplexní péče o diabetika s plicním onemocněním MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D., a doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Pokud má pacient diabetes a zároveň chronické plicní onemocnění, například CHOPN, je potřeba předpokládat, že akcelerovaná ateroskleróza a endoteliální dysfunkce v plicním řečišti vedou u těchto nemocných ke zhoršení plicní funkce. Antidiabetická léčba je vždy přizpůsobena na míru pacientům na základě konkrétní kortikoidní léčby. Důležitá je správná volba typu inzulinu, načasování a dávka inzulinové léčby. U pacientů, kteří užívají kortikosteroidy chronicky, vystačíme s perorálními antidiabetiky, jako je např. metformin.

Kdy u pacienta s léčbou moderními antidiabetikyvolit intenzifikovanou terapii inzulinem? Kdy a u kterých pacientů volit inzulinovou pumpu? Kdy a proč indikovat systémové kortikoidy u pacientů s diabetem a plicním onemocněním? Dozvíte se v novém akreditovaném kurzu EUNI s názvem: Komplexní péče o diabetika s plicním onemocněním. Autorem kurzu jsou doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D., MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D. Odborný garant: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Fakultní nemocnice Hradec Králové,
Gerontometabolická klinika
Vedoucí subkatedry Diabeteologie LF UK Hradec Králové

 

MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.

Plicní klinika Lékařské fakulty UK,
Fakultní nemocnice Hradec Králové,
Centrum pro těžké astma.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění respiračního systému Idiopatická plicní fibróza - 1. část
Onemocnění respiračního systému Vyznáte se ve světě spirometrie?
Onemocnění respiračního systému IPF - Idiopatická plicní fibróza - 2. část
Onemocnění respiračního systému Akutní infekce dýchacích cest se zaměřením na fytofarmaka
Onemocnění respiračního systému Paušální bronchodilatační léčba u pacientů s CHOPN
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň