• 4 kredity
  • 10 otázek
  • 0 kazuistik
  • 0 cena
Autor: MUDr. Markéta Hegarová Garant: prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc. Datum publikace: 01. 10. 2019

Moderní terapie chronického srdečního selhání

Chronické srdeční selhání je komplexní syndrom charakterizovaný poruchou srdeční funkce. Prevalence onemocnění se pohybuje kolem 1–2 % a výrazně se zvyšuje s věkem. V populaci starší než 70 let dosahuje až 10 %. V současné době rozdělujeme chronické srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí (EF) levé komory, dále se zachovalou ejekční frakcí nebo s ejekční frakcí ve středním pásmu. Pacienti s nízkou EF jsou většinou mladší, s kardiomyopatiemi nebo po infarktu. Naopak pacienti se zachovalou EF jsou obvykle starší, častěji ženy, většinou obézní, s metabolickým syndromem, s arteriální hypertenzí, často také s fibrilací síní. Klíčová otázka zní, jak správně diagnostikovat chronické srdeční selhání. Mezi typické symptomy chronického srdečního selhání patří otoky dolních končetin, šelest, dušnost, ortopnoe, paroxysmální noční dušnost, únava.  Mezi méně typické symptomy srdečního selhání patří deprese, bušení srdce, závratě a synkopa. Naopak kašel je velmi častým symptomem chronického srdečního selhání. Ačkoli je EKG křivka často patologická, normální EKG křivka chronické srdeční selhání nevylučuje. Je zřejmé, že správně zvolená farmakoterapie dokáže pozitivně ovlivnit prognózu i kvalitu života. Mezi základní léky srdečního selhání patří inhibitory ACE, beta-blokátory, antagonisté mineralokortikoidních receptorů, diuretika, sartany, inhibitor If kanálu, dioxiny, inhibitor neprilysinu a AT1 receptoru. Účinek beta-blokátoru prokázaly velké klinické studie CIBIS-II, MERIT-HF a COPERNICUS.1 Dále výsledky studie PARADIGM HF jednoznačně prokázaly prospěch léčby sakubitril valsartanem oproti enalaprilu.2 Po léčbě sakubitril valsartanem bylo docíleno 20% redukce rizika primárního sledovaného parametru (kardiovaskulárního úmrtí a hospitalizace pro srdeční selhání). Výsledky následných studií TRANSITION a PIONEER-HF prokázaly, že z této léčby profitují, jak nemocní s nově vzniklým srdečním selháním, tak nemocní, u kterých byla zahájena léčba již v průběhu hospitalizace.3,4 Proč je důležité léčbu kombinovat a titrovat, jaké jsou principy moderní léčby chronického srdečního selhání u jednotlivých účinných látek, představí v kurzu s názvem „Moderní terapie chronického srdečního selhání“, MUDr. Markéta Hegarová, Ph.D.

Představení autora

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění kardiovaskulárního systému Kombinační léčba hypertenze ve světle nových doporučení
Onemocnění kardiovaskulárního systému Familiární hypercholesterolémie: vyhledávání, diagnostika a léčba
Onemocnění kardiovaskulárního systému Terapie hyperlipidémií a dyslipidémií
Onemocnění kardiovaskulárního systému Srdeční tachyarytmie -1.část
Onemocnění kardiovaskulárního systému Srdeční tachyarytmie -2.část
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň