Moderní farmakoterapie srdečního selhání

Autor: MUDr. Markéta Hegarová Ph.D. Garant: prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc. Akreditace: ČLK: 104143 ( 4 kredity ) Datum publikace: 01. 10. 2019 Datum kontroly aktuálnosti: 24. 10. 2021

Chronické srdeční selhání je komplexní syndrom charakterizovaný poruchou srdeční funkce. Prevalence onemocnění se pohybuje kolem 1–2 % a výrazně se zvyšuje s věkem. V populaci starší než 70 let dosahuje až 10 %. V současné době rozdělujeme chronické srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory, dále se zachovalou ejekční frakcí nebo s ejekční frakcí ve středním pásmu. Pacienti s nízkou EF jsou většinou mladší, s kardiomyopatiemi nebo po infarktu. Naopak pacienti se zachovalou EF jsou obvykle starší, častěji ženy, většinou obézní, s metabolickým syndromem, s arteriální hypertenzí, často také s fibrilací síní. Klíčová otázka zní, jak správně diagnostikovat chronické srdeční selhání. Mezi typické symptomy chronického srdečního selhání patří otoky dolních končetin, šelest, dušnost, ortopnoe, paroxysmální noční dušnost, únava.  Mezi méně typické symptomy srdečního selhání patří deprese, bušení srdce, závratě a synkopa. Naopak kašel je velmi častým symptomem chronického srdečního selhání. Ačkoli je EKG křivka často patologická, normální EKG křivka chronické srdeční selhání nevylučuje. Je zřejmé, že správně zvolená farmakoterapie dokáže pozitivně ovlivnit prognózu i kvalitu života. Mezi základní léky srdečního selhání patří inhibitory ACE, beta-blokátory, antagonisté mineralokortikoidních receptorů, diuretika, sartany, inhibitor If kanálu, digoxin, inhibitor neprilysinu a AT1 receptoru. Účinek beta-blokátoru prokázaly velké klinické studie CIBIS-II, MERIT-HF a COPERNICUS.1 Dále výsledky studie PARADIGM HF jednoznačně prokázaly prospěch léčby sakubitril valsartanem oproti enalaprilu.2 Po léčbě sakubitril valsartanem bylo docíleno 20% redukce rizika primárního sledovaného parametru (kardiovaskulárního úmrtí a hospitalizace pro srdeční selhání). Výsledky následných studií TRANSITION a PIONEER-HF prokázaly, že z této léčby profitují, jak nemocní s nově vzniklým srdečním selháním, tak nemocní, u kterých byla zahájena léčba již v průběhu hospitalizace.3,4 Proč je důležité léčbu kombinovat a titrovat, jaké jsou principy moderní léčby chronického srdečního selhání u jednotlivých účinných látek, představí v EUNI kurzu s názvem „Moderní farmakoterapie chronického srdečního selhání“, MUDr. Markéta Hegarová, Ph.D.

Literatura:

  1. Domanski, Michael J et al.A comparative analysis of the results from 4 trials of β-blocker therapy for heart failure: BEST, CIBIS-II, MERIT-HF, and COPERNICUS. Journal of Cardiac Failure, Volume 9, Issue 5, 354 – 363.
  2. Packer M, McMurray JJV, Desai AS, et al., for the PARADIGM‑HF Investigators and Coordinators. Angiotensin receptor neprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in surviving patients with heart failure. Circulation 2015; 131: 54–61.
  3. Pascual-Figal, D., Wachter, R., Senni, M., Belohlavek, J., Noè, A., Carr, D., & Butylin, D. (2018). Rationale and design of TRANSITION: a randomized trial of pre-discharge vs. post-discharge initiation of sacubitril/valsartan. ESC heart failure, 5(2), 327–336.
  4. Velazquez EJ. et al. Angiotensin-Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated Heart Failure. N Engl J Med. 2019 Feb 7;380(6):539-548.

Mohlo by vás zajímat:

Infekční a parazitární onemocnění Principy racionálního podání ATB v ordinaci praktického lékaře
Infekční a parazitární onemocnění Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost - POCT metody
Gynekologická onemocnění a porodnictví Život ohrožující krvácení v porodnictví
Vzácná onemocnění, dědičné poruchy a další Rachitida není jen nedostatek vitaminu D aneb Křivice, o kterých se nemluví
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám