Mužské stárnutí a nedostatek testosteronu

Mužské stárnutí a nedostatek testosteronu

Datum publikace 01. 09. 2023
Akreditace ČLK: 112340 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Kurz se věnuje hypogonadismu s pozdním nástupem (angl. late-onset hypogonadism neboli LOH) jako syndromu, který je charakterizován nedostatkem testosteronu u mužů. O tom, že nedostatek testosteronu je u mužů spojen se závažnými důsledky v kvalitě života, morbiditě a mortalitě, není pochyb. Bohužel, symptomy LOH nemusejí být specifické a vedou k nedostatečné diagnostice. Jak se projevuje u mužů nedostatek testosteronu? Jak souvisí LOH s výskytem diabetu mellitu 2. typu? Jak probíhá diagnostika, na které klinické příznaky bychom se měli v praxi zaměřit? S jakými riziky je LOH spojen? Které závažné komorbidity se mohou vyskytnout? Jak souvisí LOH s respiračními chorobami, konkrétně s covidem-19? Jaké máme aktuální možnosti substituční terapie? Co by mělo být jejím cílem? Které absolutní i relativní kontraindikace léčby se mohou vyskytnout? Co víme o aplikační formě, způsobu podání a dávkování substituční terapie? Jak by měl probíhat dohled nad léčbou? V čem spočívají přínosy této léčby? To a mnohem více praktických informací shrnuje doc. MUDr. Taťána Šrámková, CSc., v e-learningovém kurzu Mužské stárnutí a nedostatek testosteronu.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám