Moderní přístup k léčbě hypertoniků s dyslipidémií – fixní kombinace léčiv

Moderní přístup k léčbě hypertoniků s dyslipidémií – fixní kombinace léčiv

Datum publikace 27. 11. 2019 Revidováno 05. 03. 2024
Akreditace ČLK: 115144 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Arteriální hypertenze a dyslipidémie jsou dva velmi časté a závažné rizikové faktory aterosklerózou podmíněných cévních onemocnění. Současný výskyt obou chorob najednou zvyšuje riziko hned několikanásobně. Moderní léčba spočívá ve stále větším spektru fixních kombinací. Například nová fixní kombinace perindoprilu s atorvastatinem má výhodné dávkování. Šest různých kombinací dávek vyhovuje téměř každé klinické situaci a umožňuje tak individualizovat terapii pacientů. Odkládat intervenci se nevyplácí. Je však potřeba si uvědomit, že úspěch léčby je v neposlední řadě závislý také na adherenci pacientů k léčbě. Proto je zjednodušení terapeutického režimu tak žádoucí. Lepší adherence vede k lepší kontrole rizikových faktorů. V nedávné době byla publikována data významných klinických studií. Studie FOURIER s monoklonální protilátkou proti PCSK9 evolocumabem potvrdila výrazné snížení LDL-C, což přináší obrovský klinický benefit.1 Studie prokázala pokles koncentrace LDL-C u diabetiků o 57 %, u pacientů bez diabetu mellitu o 60 %.1 Další klinická studie ASCOT LEGACY publikovala data šestnáctiletého sledování.2 Tato studie potvrdila, že intervence, která je zaměřena na snížení krevního tlaku a dyslipidémie, je spojena s dlouhodobým přínosem.2 Včasná identifikace rizika i zahájení léčby jsou tedy pro pacienty nesmírně důležité. Na základě výsledků studií, lze říci, že fixní kombinace je lepším řešením než kombinace volná. Více o fixních kombinacích léčiv, i o tom, kdy a s jakým efektem je použít shrnuje e-learningový EUNI videokurz „Moderní přístup k léčbě hypertoniků s dyslipidémií – fixní kombinace léčiv“, jehož autorem kurzu je prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph. D.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

 

  1. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, et al. Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease. N Engl J Med 2017;376:1713–1722.
  2. 2Gupta A., Mackay J., Whitehouse A. et al. Long-term mortality after blood pressure-lowering and lipid-lowering treatment in patients with hypertension in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) Legacy study: 16-year follow-up results of a randomised factorial trial. Lancet 2018 Sep 29; 392 (10153): 1127–1137, doi: 10.1016/S0140-6736(18)31776-8.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám