Autor: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. Garant: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. Akreditace:  ČLK: 58813 (4 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 20471 (2 body) Datum publikace: 22. 11. 2019

Virová hepatitida C

Hepatitida C je onemocnění, které bývá bezpříznakové a je často diagnostikováno až v chronickém stadiu. Přitom jde o nejčastěji krví přenosnou infekci ve vyspělých zemích. Problémem je nedostatečný screening onemocnění. Mnoho infikovaných pacientů tak o své nemocni ani neví. Hepatitida C je závažné interní onemocnění, jehož terapie prodělala v posledních několika málo letech obrovský vývoj. Obsahem e-learningového kurzu o virové hepatitidě jsou podrobné informace o původci virového onemocnění, jeho epidemiologii, diagnostických možnostech HCV infekce i protivirové terapii. Téma pak uzavírá kapitola o extrahepatálních manifestacích. Původcem onemocnění je virus hepatitidy C, který byl poprvé popsán v roce 1989 a jako první byl detekován prostřednictvím molekulárních metod. Jde o extrémně geneticky heterogenní virus. V současné době rozlišujeme 6 hlavních genotypů. Zajímavé je to, že jde o virus, který je schopen replikace pouze v hepatocytech člověka a šimpanzů. Z epidemiologického hlediska se udává, že je HCV infikováno 2 % světové populace. HCV infekce je navíc asociována s mnoha dalšími nemocemi, například diabetem mellitem. Faktory, které ovlivňují individuální průběh HCV infekce dělíme na pozitivní a negativní. Mezi pozitivní patří ženské pohlaví, nižší věk v době přenosu infekce, nepřítomnost jaterní fibrózy a komorbidit. Výskyt těchto faktorů vede k mnohem nižšímu riziku rozvoje jaterní fibrózy nebo cirhózy. Po roce 2015 se začaly objevovat kombinace virostatik s tzv. pangenotypovou účinností. Na základě výsledků studií EXPEDITION-1 a POLARIS 1-4 lze v současné době říci, že jsme schopni bez ohledu na genotyp, anamnézu, předchozí léčbu i stadium jaterního postižení prakticky ve 100 % případech, pacienty efektivně léčit a dosáhnout setrvalé virologické odpovědi.1,2 Vše o rizikových faktorech, diagnostických metodách i aktuálních terapeutických postupech HCV infekce se dozvíte v e-learningovém EUNI kurzu na téma: Virová hepatitida C, jehož autorem je prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

  1. Forns X, et al. Lancet Infect Dis 2017;17:1062 – 1068.
  2. Sarrazin C, et al. EASL 2017. Abstract THU-248.

prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.Virová hepatitida C

Terapie virové hepatitidy C zaznamenala v posledních letech obrovský rozvoj. Nejen proto věnujte svou pozornost tomuto e-learningovému kurzu, jehož autorem je prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

V průběhu studia Vás čeká několik kontrolních otázek a na závěr akreditovaný test.

první části videa se dozvíte podrobné informace o původci tohoto virového onemocnění a epidemiologii. Druhá část se věnuje přenosu infekce HCV, ve třetí části se ve videoprezentaci zaměříme na průběh jaterního postižení a aktuální diagnostické možnosti, čtvrtá část představí současné možnosti protivirové terapie. Téma pak uzavírá poslední, pátá část, která je věnována extrahepatálním manifestacím. 

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění centrální nervové soustavy Infekce centrálního nervového systému přenášené klíšťaty
Infekční a parazitární onemocnění Antibiotika - doporučení pro lékárníky
Všeobecné praktické lékařství HIV infekce - klinické příznaky, rozvoj AIDS, terapie
Všeobecné praktické lékařství Principy racionálního podání ATB v ordinaci praktického lékaře
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň