Infekční onemocnění a vakcinace u pacientů s roztroušenou sklerózou

Autor: MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. Garant: prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 59260 (4 kredity) Datum publikace: 06. 03. 2020

Infekční onemocnění a vakcinace u pacientů s roztroušenou sklerózou

Pacienti s roztroušenou sklerózou mají sníženou obranyschopnost a tím pádem i zvýšenou náchylnost k infekcím. Tento fakt je nutné zohlednit také při jejich očkování. V praxi je nutné zaměřit se na rizika i přínosy vakcinace. Očkování imunodeficientních pacientů má svá specifická pravidla. Pozor bychom měli dát na živé vakcíny. Připomeňte si, jak postupovat při imunizaci pacientů s RS nebo jak vakcíny ovlivňují riziko vzniku RS. Informujte se o aktuálních možnostech prevence, monitoringu i managementu infekcí jako komplikací léčby roztroušené sklerózy.  Poznejte nejdůležitější zásady prevence infekčních onemocnění u imunosuprimovaných pacientů. Je známo, že výskyt klíšťové encefalitidy stoupá. Dalším problémem jsou spalničky, klesá proočkovanost populace a počet případů narůstá.  U imunosuprimovaných pacientů má bakteriální onemocnění – listerióza velmi těžký průběh. A například legionelóza způsobuje u oslabených pacientů až 50 % úmrtnost! Znáte pravidla pro vakcinaci pacientů s roztroušenou sklerózou? Nejdůležitější informace naleznete v e-learningovém, akreditovaném kurzu   "Infekční onemocnění a vakcinace u pacientů s roztroušenou sklerózou“. Autory přednášek jsou prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. a MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. Garantem kurzu je prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Foto: Deník/Attila Racek

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D, je absolventkou Fakulty dětského lékařství v Praze (nyní 2. LF UK), kde svá studia zakončila v roce 1980. Již po promoci nastoupila na Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, kde pracuje dosud. V roce 2005 obhájila ukončila postgraduální studium na Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové obhájením práce v oboru epidemiologie. Ve své specializaci se věnuje především neuroinfekcím a vysoce nebezpečným nákazám. Je autorkou či spoluautorkou více než 200 článků v české i zahraniční literatuře, několika monografií a učebních textů.

prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

Foto: Deník/Attila Racek

Prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. je imunologem a alergologem. Působí v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity a AKIMED v Brně.

Po studiu všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově v Praze a po roce 1989 na univerzitě ve Vídni působil v letech 1990 – 2000 na Instiut für Immunologie der Universität Wien, ve Spojených státech na University of Alabama at Birmingham (UAB) a dále ve Vídni v Biomedizinische Forschungsgesellschaft, kde vytvořil mj. biologický model syndromu toxického šoku a kandidátní vakcíny.

Zabývá se vakcinační odpovědí a principy bezpečného očkování, slizniční imunitou, komplexními vztahy mikrobiomu, metabolomu a proteomu, neuroimunologií, imunopatologií a léčbou imunodeficientních stavů, alergických a autoimunitních chorob. Vyvinul mezinárodně využívané imunologické vyšetřovací metody. V ČR se zasadil mj. o zásadní změnu očkovacího kalendáře včetně možnosti posunu BCG vakcinace do druhé poloviny prvního roku věku dítěte z důvodu bezpečnosti očkování a prevence netuberkulózních mykobakterióz, o snížení komplikací při transplantacích kostní dřeně CD34+ kmenovými buňkami krvetvorby, zavedení screeningového vyšetření vývoje T a B-lymfocytů (TREC a KREC; https://www.ockovani-imunita.cz/) ze suché krevní kapky novorozence pro včasný záchyt vrozených poruch imunity, o bezpečné očkování pacientů s roztroušenou sklerózou, o komponentní diagnostiku v alergologii a její interpretaci u alergických stavů, atd.

Věnuje se komplexnímu vývoji zdraví populace, včetně projektu CELSPAC. Jeho odborné práce jsou velmi často mezinárodně citovány. Kromě výše uvedených přednášel a spolupracuje s řadou zahraničních univerzit, jako jsou univerzity Oxford, Regensburg, Seattle, Freiburg, Brescia, Hannover, Řím, Oslo, Karolinska Institutet Stockholm, a další. Kontinuálně se věnuje pregraduální a postgraduální výuce studentů na Masarykově univezitě v Brně a Ph.D. studentů, včetně Ph.D. studentů na Univerzitě Karlově v Praze. Je autorem učebnic pro studenty medicíny. Recenzent anglického vydání oxfordské učebnice H. Chapel et al. Essentials of Clinical Immunology a překlad do českého jazyka – Základy klinické imunologie, Triton, 2018.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění centrální nervové soustavy Gynekologicko-porodnická problematika u pacientek s RS a trendy v IVF a hormonální antikoncepci
Onemocnění centrální nervové soustavy Infekce centrálního nervového systému přenášené klíšťaty
Onemocnění centrální nervové soustavy Svalová relaxancia a jejich antidota
Všeobecné praktické lékařství Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň