Infekční onemocnění a vakcinace u pacientů s roztroušenou sklerózou

Autor: MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. Garant: prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. Akce zařazena do CV: ČLnK: 000000 Datum publikace: 07. 03. 2020 Datum kontroly aktuálnosti: 11. 04. 2022

Infekční onemocnění a vakcinace u pacientů s roztroušenou sklerózou

Pacienti s roztroušenou sklerózou mají sníženou obranyschopnost a tím pádem i zvýšenou náchylnost k infekcím. Tento fakt je nutné zohlednit také při jejich očkování. V praxi je nutné zaměřit se na rizika i přínosy vakcinace. Očkování imunodeficientních pacientů má svá specifická pravidla. Pozor bychom měli dát na živé vakcíny. Připomeňte si, jak postupovat při imunizaci pacientů s RS nebo jak vakcíny ovlivňují riziko vzniku RS. Informujte se o aktuálních možnostech prevence, monitoringu i managementu infekcí jako komplikací léčby roztroušené sklerózy.  Poznejte nejdůležitější zásady prevence infekčních onemocnění u imunosuprimovaných pacientů. Je známo, že výskyt klíšťové encefalitidy stoupá. Dalším problémem jsou spalničky, klesá proočkovanost populace a počet případů narůstá.  U imunosuprimovaných pacientů má bakteriální onemocnění – listerióza velmi těžký průběh. A například legionelóza způsobuje u oslabených pacientů až 50 % úmrtnost! Znáte pravidla pro vakcinaci pacientů s roztroušenou sklerózou? Nejdůležitější informace naleznete v e-learningovém, akreditovaném kurzu   "Infekční onemocnění a vakcinace u pacientů s roztroušenou sklerózou“. Autory přednášek jsou prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. a MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. Garantem kurzu je prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění pohybového ústrojí Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu
Vzdělávání pro fyzioterapeuty Multioborová léčba bolesti II
Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří
Onemocnění pohybového ústrojí Multioborová léčba bolesti III
Lékové a aplikační formy pro léčbu bolesti
Onemocnění centrální nervové soustavy Roztroušená skleróza a těhotenství
Onemocnění centrální nervové soustavy Diagnostika a terapie závrativých stavů
(Ménièrův syndrom, tinnitus)
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám