Nadužívání současné medikace v léčbě migrény

Autor: MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D. Garant: MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 59261 (4 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 20652 (2 body) Datum publikace: 11. 03. 2020

Nadužívání současné medikace v léčbě migrény

Migréna je bolestivé, záchvatovité onemocnění, které se projevuje bolestmi hlavy – často bývá postižena jen jedna polovina hlavy. Záchvaty bolesti se objevují v periodách. Nadužívání akutní medikace při bolestech hlavy se v České republice týká až 1 % pacientů. O nadužívání medikace hovoříme, pokud se u pacienta vyskytuje bolest hlavy více než 15 dní za měsíc, s tím, že přitom pravidelně užívá jeden nebo více léků více než 15 dní během měsíce v případě klasických analgetik. V případě složených analgetik, triptanů, ergotaminu, barbiturátů či opiátů hovoříme o nadužívání, pokud pacient užívá tyto látky více než 10 dní v měsíci. Prospektivní studie, která sledovala pacienty s chronickou migrénou potvrdila, že kolem 1 % pacientů přešlo do chronické formy migrény se současným výskytem nadužívání medikace tzv. MOH (medicine overuse headache).2 Mezi nejčastější faktory ovlivňující vznik nadužívání patřily: pravidelné užívání anxiolytik, fyzická inaktivita, kouření, vysoká frekvence migrén.2 Studie MAST (Migraine in America Symptoms and Treatment) z roku 2017, zase sledovala nejčastěji nadužívanou medikaci.2 Nejvyšší riziko bylo zjištěno u triptanů, barbiturátů, opiátů, ale i nesteroidních antiflogistik.2 Jak postupovat při ukončení léčby a odvykání od medikace? Jak rozpoznat a léčit bolesti hlavy na podkladě nadužívání léků? A jak konkrétně postupovat u pacientů s migrénou?  Připomeňte si užitečné informace pro vaši praxi v novém akreditovaném kurzu: "Nadužívání současné medikace v léčbě migrény“. Autorem i garantem kurzu je MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

  1. Vandenbussche N et al. Medication-overuse headache: a widely recognized entity amidst ongoing debate. J Headache Pain 2018; 19(1): 50.
  2. Schwedt TJ et al. J Headache 2018; 19(1):38.

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Tomáš Nežádal je absolventem oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze. Specializovanou způsobilost v oboru neurologie získal v roce 2003. V roce 2010 objájil disertační práci na téma "Psychogenní neepileptické záchvaty" a byl mu udělen titul Ph.D. na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2016 pracuje na Neurologickém oddělení Ústavu klinických neurooborů ÚVN a od roku 2014 v Institutu neuropsychiatrické péče (Inep) v Praze se zaměřením na epileptologii a bolesti hlavy. V letech 1996 až 2015 pracoval na neurologickém oddělení Nemocnice Na Františku, kde byl vedoucím video-EEG monitorovací jednotky v rámci centra pro epilepsii. Vykonává též pohotovostní službu v Oblastní nemocnici Kladno na JIP neurologického oddělení. Má funkční odbornost v elektroencelografii a statut epileptologa. V rámci úvazku na 1.LFUK vyučuje na Neurochirurgické klinice 1. LF UK v Praze Přednáší na tuzemských a zahraničních kongresech, je autorem a spoluautorem více než 20 odborných článků v renomovaných odborných časopisech (např. Neurological Research, Seizure) a spoluautorem několika monografií (např. Klinická elektroencefalografie, Epilepsie spánkového laloku atd.). Je členem výboru Sekce pro diagnostiku a léčbu biolestí hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP, České společnosti pro klinickou neurofyziologii a České ligy proti epilepsii.

Autor bonusové přednášky: prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.


Foto: Deník/Attila Racek

Prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. je imunologem a alergologem. Působí v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity a AKIMED v Brně.

Po studiu všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově v Praze a po roce 1989 na univerzitě ve Vídni působil v letech 1990 – 2000 na Instiut für Immunologie der Universität Wien, ve Spojených státech na University of Alabama at Birmingham (UAB) a dále ve Vídni v Biomedizinische Forschungsgesellschaft, kde vytvořil mj. biologický model syndromu toxického šoku a kandidátní vakcíny.

Zabývá se vakcinační odpovědí a principy bezpečného očkování, slizniční imunitou, komplexními vztahy mikrobiomu, metabolomu a proteomu, neuroimunologií, imunopatologií a léčbou imunodeficientních stavů, alergických a autoimunitních chorob. Vyvinul mezinárodně využívané imunologické vyšetřovací metody. V ČR se zasadil mj. o zásadní změnu očkovacího kalendáře včetně možnosti posunu BCG vakcinace do druhé poloviny prvního roku věku dítěte z důvodu bezpečnosti očkování a prevence netuberkulózních mykobakterióz, o snížení komplikací při transplantacích kostní dřeně CD34+ kmenovými buňkami krvetvorby, zavedení screeningového vyšetření vývoje T a B-lymfocytů (TREC a KREC; https://www.ockovani-imunita.cz/) ze suché krevní kapky novorozence pro včasný záchyt vrozených poruch imunity, o bezpečné očkování pacientů s roztroušenou sklerózou, o komponentní diagnostiku v alergologii a její interpretaci u alergických stavů, atd.

Věnuje se komplexnímu vývoji zdraví populace, včetně projektu CELSPAC. Jeho odborné práce jsou velmi často mezinárodně citovány. Kromě výše uvedených přednášel a spolupracuje s řadou zahraničních univerzit, jako jsou univerzity Oxford, Regensburg, Seattle, Freiburg, Brescia, Hannover, Řím, Oslo, Karolinska Institutet Stockholm, a další. Kontinuálně se věnuje pregraduální a postgraduální výuce studentů na Masarykově univezitě v Brně a Ph.D. studentů, včetně Ph.D. studentů na Univerzitě Karlově v Praze. Je autorem učebnic pro studenty medicíny. Recenzent anglického vydání oxfordské učebnice H. Chapel et al. Essentials of Clinical Immunology a překlad do českého jazyka – Základy klinické imunologie, Triton, 2018.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění centrální nervové soustavy Gynekologicko-porodnická problematika u pacientek s RS a trendy v IVF a hormonální antikoncepci
Onemocnění centrální nervové soustavy Svalová relaxancia a jejich antidota
Onemocnění centrální nervové soustavy Infekce centrálního nervového systému přenášené klíšťaty
Všeobecné praktické lékařství Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň