Nadužívání současné medikace v léčbě migrény

Autor: MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. Garant: MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D. Akce zařazena do CV: ČLnK: 000000 Datum publikace: 11. 03. 2020 Datum kontroly aktuálnosti: 26. 03. 2022

Nadužívání současné medikace v léčbě migrény

Migréna je bolestivé, záchvatovité onemocnění, které se projevuje bolestmi hlavy – často bývá postižena jen jedna polovina hlavy. Záchvaty bolesti se objevují v periodách. Nadužívání akutní medikace při bolestech hlavy se v České republice týká až 1 % pacientů. O nadužívání medikace hovoříme, pokud se u pacienta vyskytuje bolest hlavy více než 15 dní za měsíc, s tím, že přitom pravidelně užívá jeden nebo více léků více než 15 dní během měsíce v případě klasických analgetik. V případě složených analgetik, triptanů, ergotaminu, barbiturátů či opiátů hovoříme o nadužívání, pokud pacient užívá tyto látky více než 10 dní v měsíci. Prospektivní studie, která sledovala pacienty s chronickou migrénou potvrdila, že kolem 1 % pacientů přešlo do chronické formy migrény se současným výskytem nadužívání medikace tzv. MOH (medicine overuse headache).2 Mezi nejčastější faktory ovlivňující vznik nadužívání patřily: pravidelné užívání anxiolytik, fyzická inaktivita, kouření, vysoká frekvence migrén.2 Studie MAST (Migraine in America Symptoms and Treatment) z roku 2017, zase sledovala nejčastěji nadužívanou medikaci.2 Nejvyšší riziko bylo zjištěno u triptanů, barbiturátů, opiátů, ale i nesteroidních antiflogistik.2 Jak postupovat při ukončení léčby a odvykání od medikace? Jak rozpoznat a léčit bolesti hlavy na podkladě nadužívání léků? A jak konkrétně postupovat u pacientů s migrénou?  Připomeňte si užitečné informace pro vaši praxi v novém akreditovaném kurzu: "Nadužívání současné medikace v léčbě migrény“. Autorem i garantem kurzu je MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

  1. Vandenbussche N et al. Medication-overuse headache: a widely recognized entity amidst ongoing debate. J Headache Pain 2018; 19(1): 50.
  2. Schwedt TJ et al. J Headache 2018; 19(1):38.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění pohybového ústrojí Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu
Vzdělávání pro fyzioterapeuty Multioborová léčba bolesti II
Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří
Onemocnění pohybového ústrojí Multioborová léčba bolesti III
Lékové a aplikační formy pro léčbu bolesti
Onemocnění centrální nervové soustavy Roztroušená skleróza a těhotenství
Onemocnění centrální nervové soustavy Diagnostika a terapie závrativých stavů
(Ménièrův syndrom, tinnitus)
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám