Tři roky relativní asymptomacie nemocného s HFrEF

Autor: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. Akreditace: ČLK: 105728 ( 4 kredity ) Datum publikace: 17. 01. 2020 Datum kontroly aktuálnosti: 05. 03. 2022

Tři roky relativní asymptomacienemocného s HFrEF

Obsahem kurzu je detailně rozebraná kazuistika 69letého muže bez výrazně pozitivní kardiologické rodinné anamnézy.  Nemocný je celoživotní nekuřák, alkohol v malém množství denně. Jeho kardiologická anamnéza se datuje od roku 2003, kdy byl hospitalizován pro bolest na hrudi s elevací biomarkerů. Časně provedená koronarografie však ukázala normální nález. Stav byl uzavřen jako po prodělaném non-STEMI se suspektní rekanalizací infarktové tepny. V roce 2007 po převzetí do péče mu byl proveden spekt myokardu s nálezem ireverzibilního perfúzního defektu spodní a laterální stěny a hrotu. Na koronarografii byl opět normální nález. První známky srdeční nedostatečnosti byly přítomny již v roce 2003, postupně byla nemocnému stanovena diagnóza dilatované kardiomyopatie. Nemocnému byl v roce 2008 implantován defibrilátor. Jak probíhal další terapeutický postup? Jakou roli hrála léčba sakubitril/valsartanem? O čem svědčí záznamy EKG tohoto pacienta v průběhu času? V čem spočívá stabilita tohoto nemocného? Připomeňte si aktualizovaný algoritmus léčby srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí.1 Při léčbě bylo postupováno dle aktuálních Doporučení pro léčbu srdečního selhání.1 Elektronická univerzita EUNI přináší e-learningový kurz popisující konkrétní postup u konkrétního pacienta. Nenechte si ho ujít. Autorem kurzu je doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.

Literatura:
1. Ponikowski P, et al. Eur Heart J 2016;37:2129–2200.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění kardiovaskulárního systému Kombinační léčba hypertenze ve světle nových doporučení
Onemocnění pohybového ústrojí Obrovskobuněčná arteriitida - trendy v léčbě, etiopatogeneze a zobrazovací metody
Onemocnění kardiovaskulárního systému Moderní farmakoterapie srdečního selhání
Onemocnění kardiovaskulárního systému Co bylo, jest a (co ještě) bude důležité v oblasti aterosklerózy?
Onemocnění kardiovaskulárního systému Management pacientů s chronickým srdečním selháním v postakutní fázi
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám