Tři roky relativní asymptomacienemocného s HFrEF

Tři roky relativní asymptomacienemocného s HFrEF

Datum publikace 17. 01. 2020 Revidováno 05. 03. 2024
Akreditace ČLK: 115143 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Obsahem kurzu je detailně rozebraná kazuistika 69letého muže bez výrazně pozitivní kardiologické rodinné anamnézy.  Nemocný je celoživotní nekuřák, alkohol v malém množství denně. Jeho kardiologická anamnéza se datuje od roku 2003, kdy byl hospitalizován pro bolest na hrudi s elevací biomarkerů. Časně provedená koronarografie však ukázala normální nález. Stav byl uzavřen jako po prodělaném non-STEMI se suspektní rekanalizací infarktové tepny. V roce 2007 po převzetí do péče mu byl proveden spekt myokardu s nálezem ireverzibilního perfúzního defektu spodní a laterální stěny a hrotu. Na koronarografii byl opět normální nález. První známky srdeční nedostatečnosti byly přítomny již v roce 2003, postupně byla nemocnému stanovena diagnóza dilatované kardiomyopatie. Nemocnému byl v roce 2008 implantován defibrilátor. Jak probíhal další terapeutický postup? Jakou roli hrála léčba sakubitril/valsartanem? O čem svědčí záznamy EKG tohoto pacienta v průběhu času? V čem spočívá stabilita tohoto nemocného? Připomeňte si aktualizovaný algoritmus léčby srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí.1 Při léčbě bylo postupováno dle aktuálních Doporučení pro léčbu srdečního selhání.1 Elektronická univerzita EUNI přináší e-learningový kurz popisující konkrétní postup u konkrétního pacienta. Nenechte si ho ujít. Autorem kurzu je doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.

Literatura:
1. Ponikowski P, et al. Eur Heart J 2016;37:2129–2200.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám