Včasná kompenzace krevního tlaku ve světle doporučených postupů

Včasná kompenzace krevního tlaku ve světle doporučených postupů

Datum publikace 26. 02. 2020 Revidováno 06. 03. 2024
Akreditace ČLK: 115149 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Prevalence arteriální hypertenze se v České republice za poslední tři dekády příliš nezměnila. U mužů zůstává stále kolem 50 %, u žen se snížila na 33 %. Příznivou zprávou je, že podíl léčených hypertoniků stále narůstá. Kontrola hypertenze v České populaci se postupně zlepšuje, ale přesto je stále dostatečně kompenzováno pouze 37 % žen a 30 % mužů. Cílových hodnot krevního tlaku by měl pacient dosáhnout do 3 měsíců od zahájení léčby. Cíle a konkrétní postupy včasné kompenzace hypertenze přináší Evropské doporučené postupy z roku 2018.1 První rok léčby je klíčový. Během něj totiž přestane léky užívat asi 40 % pacientů.2 Současným trendem je užívání fixních kombinací, což zlepšuje adherenci k léčbě. Je prokázáno, že oproti volné kombinaci jednotlivých léků mají hypertonici, kteří užívají fixní kombinaci v jedné tabletě o 21 % lepší adherenci k léčbě.3 U většiny pacientů zahajujeme antihypertenzní léčbu fixní dvojkombinací. Je účinnější, dobře snášená, vede k rychlejšímu poklesu tlaku, dosažení kompenzace hypertenze a pacienti mají méně kardiovaskulárních příhod. Druhým krokem je pak zahájení léčby fixní trojkombinací. Proč léčbu zahájit fixní kombinací? V čem je to pro pacienty výhodné? Důvodů je hned několik! Poslechněte si je v interaktivním e-learningovém kurzu elektronické univerzity EUNI Včasná kompenzace krevního tlaku ve světle nových doporučených postupů. Autorem kurzu je prof. MUDr. Jan Václavík, Ph. D., FESC. Kurz je ohodnocen 4 kreditními body od ČLK.

 

  1. ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal (2018). doi:10.1093/eurheartj/ehy339.
  2. Wan Wijk BLG et al. J Hypetens 2005; 23: 2101-2107.
  3. Gupta AK, et al. Hypertension, 2010.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám