Včasná kompenzace krevního tlaku ve světle doporučených postupů

Včasná kompenzace krevního tlaku ve světle doporučených postupů

Autor kurzu prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. FESC Zobrazit
Datum publikace 26. 02. 2020 Revidováno 06. 03. 2024
Akreditace ČLK: 110547 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Prevalence arteriální hypertenze se v České republice za poslední tři dekády příliš nezměnila. U mužů zůstává stále kolem 50 %, u žen se snížila na 33 %. Příznivou zprávou je, že podíl léčených hypertoniků stále narůstá. Kontrola hypertenze v České populaci se postupně zlepšuje, ale přesto je stále dostatečně kompenzováno pouze 37 % žen a 30 % mužů. Cílových hodnot krevního tlaku by měl pacient dosáhnout do 3 měsíců od zahájení léčby. Cíle a konkrétní postupy včasné kompenzace hypertenze přináší Evropské doporučené postupy z roku 2018.1 První rok léčby je klíčový. Během něj totiž přestane léky užívat asi 40 % pacientů.2 Současným trendem je užívání fixních kombinací, což zlepšuje adherenci k léčbě. Je prokázáno, že oproti volné kombinaci jednotlivých léků mají hypertonici, kteří užívají fixní kombinaci v jedné tabletě o 21 % lepší adherenci k léčbě.3 U většiny pacientů zahajujeme antihypertenzní léčbu fixní dvojkombinací. Je účinnější, dobře snášená, vede k rychlejšímu poklesu tlaku, dosažení kompenzace hypertenze a pacienti mají méně kardiovaskulárních příhod. Druhým krokem je pak zahájení léčby fixní trojkombinací. Proč léčbu zahájit fixní kombinací? V čem je to pro pacienty výhodné? Důvodů je hned několik! Poslechněte si je v interaktivním e-learningovém kurzu elektronické univerzity EUNI Včasná kompenzace krevního tlaku ve světle nových doporučených postupů. Autorem kurzu je prof. MUDr. Jan Václavík, Ph. D., FESC. Kurz je ohodnocen 4 kreditními body od ČLK.

 

  1. ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal (2018). doi:10.1093/eurheartj/ehy339.
  2. Wan Wijk BLG et al. J Hypetens 2005; 23: 2101-2107.
  3. Gupta AK, et al. Hypertension, 2010.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám