Péče o pacienta s kardiovaskulárním onemocněním a CHOPN

Autor: MUDr. Lucie Heribanová, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. Garant: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 59759 (2 kredity) Datum publikace: 27. 02. 2020

Péče o pacienta s kardiovaskulárním onemocněním a CHOPN

Problematika plicních onemocnění, zejména CHOPN ve spojení s onemocněním kardiovaskulárním je tématem multioborového webináře, který vám nabízíme k nastudování jako videokurz EUNI. Nad tématem péče o pacienta s kardiovaskulárním onemocněním a CHOPN diskutuje prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. a MUDr. Lucie Heribanová. Multioborový webinář se věnuje problematice nemocného s plicním onemocněním z kardiologického pohledu. Názor pneumologa i kardiologa je důležitý, jelikož onemocnění se prolínají. Hlavní rizikový faktor je společný, je jím kouření. Také zánětlivá aktivita je hnacím motorem aterosklerotických cévních změn. Jakou roli hraje věk, obezita, apnoe, či výskyt diabetu mellitu? Co vše může zásadně ovlivnit prognózu onemocnění? A na co je třeba dát pozor? Jak by měla vypadat péče o pacienty s CHOPN, kteří mají současně kardiovaskulární onemocnění? Dozvíte se z akreditovaného e-learningového kurzu EUNI na téma: Péče o pacienta s kardiovaskulárním onemocněním a CHOPN od prof. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D. a MUDr. Lucie Heribanové. Odborným garantem kurzu je: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Studujte s EUNI.cz pohodlně a on-line!

Autorka kurzu: MUDr. Lucie Heribanová

Lucie Heribanová vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, poté působila na II. interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a od r. 2003 pracuje na Pneumologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice. Zde se věnuje léčbě pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí a těžkým astmatem ve specializované ambulanci, která je součástí Národního centra pro těžké astma. Kromě toho je vedoucím lékařem spánkové laboratoře této kliniky a podílí se na výuce studentů medicíny z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

 

Autor kurzu: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Michal Vrablík je internista zaměřený na preventivní kardiologii, poruchy metabolismu lipidů a výzkum, diagnostiku a léčbu aterosklerózy.

Působí jako profesor vnitřního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde pracuje na 3. interní klinice jako zástupce přednosty kliniky.

Od roku 2011 je předsedou České společnosti pro aterosklerózu, působí ve výboru České internistické společnosti ČLS JEP, vede Pracovní skupinu preventivní kardiologie České kardiologické společnosti. V současnosti je předsedou Evropské federace International Atherosclerosis Society a členem edukační platformy European Atherosclerosis Society.

Pravidelně přednáší na odborných akcích doma i v zahraničí a publikuje v odborném písemnictví (publikoval více než 400 článků z toho 70 v časopisech s uváděným IF). Pracuje jako šéfredaktor časopisu Hypertenze a KV prevence, je vedoucí odborný redaktor Atheroreview a působí v redakčních radách řady dalších domácích i zahraničních periodik. Je autorem více než 20 kapitol v monografiích.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění respiračního systému Idiopatická plicní fibróza - 1. část
Onemocnění respiračního systému Fenotyp překryvu CHOPN a asthma bronchiale
Onemocnění respiračního systému Biologická léčba astmatu
Onemocnění respiračního systému Vyznáte se ve světě spirometrie?
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň