Traumatický pacient – specifika ošetření, fibrinogen, viskoelastické metody

Traumatický pacient – specifika ošetření, fibrinogen, viskoelastické metody

Datum publikace 14. 04. 2020 Revidováno 30. 06. 2023
Akreditace ČLK: 112307 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Život ohrožující krvácení (ŽOK) je v intenzivní medicíně velmi aktuálním tématem. Poznejte význam časné substituce fibrinogenu u traumatu a peripartálního krvácení či novinky viskoelastických metod v tomto e-learningovém kurzu, který obsahuje tři zajímavé přednášky. V první z nich docent Herbert Schöchl z Vídně popsal roli fibrinogenu nejen z praktického hlediska, ale také pohledem nových klinických studií. Fibrinogen je prekurzor fibrinu, který se uplatňuje v primární hemostáze. Dle zkušeností z Rakouska je koncentrace fibrinogenu nižší než jeden gram na litr krve spojena s téměř čtyřnásobnou mortalitou oproti koncentraci vyšší než 2–4 gramy.1 Koncentrace fibrinogenu u pacientů na příjmu traumatických center je zásadní. O aktuální koncentraci fibrinogenu vypovídají viskoelastické metody provedené u lůžka pacienta (ROTEM, FIBTEM, EXTEM). Negativní prognóza je spojena s hypotermií, acidózou a hypoxií.2 Doporučení, jak zvýšit koncentraci fibrinogenu u pacientů s traumatem, naleznete v Evropských doporučených postupech pro management těžkého krvácení a koagulopatie po traumatu: Páté vydání.3 U masivního krvácení lze doporučit dvě strategie: podání plazmy a erytrocytární masy v poměru minimálně 1 : 2. A podání koncentrátu fibrinogenu a erytrocytů podle hodnoty hemoglobinu. Ve druhé přednášce hovoří MUDr. Ivana Zýková o nových trendech v použití viskoelastických metod. Význam použití viskoelastických metod vysvětluje doktorka Zýková na kazuistice 45letého muže, který byl zavalen malým traktorem, což způsobilo trauma v oblasti pánve a dolních končetin. Ve třetí přednášce prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D., rozebírá pohled anesteziologa na život ohrožující krvácení v porodnictví (peripartální krvácení, PPH). Léčba PPH vyžaduje zvláštní doporučení, protože se liší od léčby běžného život ohrožujícího krvácení – ŽOK. Jedná se o specifickou situaci, která je odlišná od situace ostatních nemocných s ŽOK. Připomeňte si význam časné substituce fibrinogenu u traumatu a peripartálního krvácení i novinky viskoelastických metod. Ucelené a praktické informace přinášíme v kurzu Traumatický pacient – specifika ošetření, fibrinogen, viskoelastické metody. Autory kurzu jsou docent Herbert Schöchl, MUDr. Ivana Zýková a prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

 

  1. McQuilten ZK, et al. Injury 2017;48:1074–1081.
  2. Schlimp CJ, Schöchl H. Haemostasiologie 2014;34:29–39.
  3. Spahn D, et al., Critical Care 2019;23:98.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám