Traumatický pacient - specifika ošetření, fibrinogen, viskoelastické metody

Autor: Doc. Herbert Schöchl, MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D., MUDr. Ivana Zýková Garant: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 59760 (4 kredity) Datum publikace: 14. 04. 2020

Traumatický pacient – specifika ošetření, fibrinogen, viskoelastické metody

Život ohrožující krvácení (ŽOK) je v intenzivní medicíně velmi aktuálním tématem. Poznejte význam časné substituce fibrinogenu u traumatu a peripartálního krvácení či novinky viskoelastických metod v tomto e-learningovém kurzu, který obsahuje tři zajímavé přednášky. V první z nich docent Herbert Schöchl z Vídně popsal roli fibrinogenu nejen z praktického hlediska, ale také pohledem nových klinických studií. Fibrinogen je prekurzor fibrinu, který se uplatňuje v primární hemostáze. Dle zkušeností z Rakouska je koncentrace fibrinogenu nižší než jeden gram na litr krve spojena s téměř čtyřnásobnou mortalitou oproti koncentraci vyšší než 2–4 gramy.1 Koncentrace fibrinogenu u pacientů na příjmu traumatických center je zásadní. O aktuální koncentraci fibrinogenu vypovídají viskoelastické metody provedené u lůžka pacienta (ROTEM, FIBTEM, EXTEM). Negativní prognóza je spojena s hypotermií, acidózou a hypoxií.2 Doporučení, jak zvýšit koncentraci fibrinogenu u pacientů s traumatem, naleznete v Evropských doporučených postupech pro management těžkého krvácení a koagulopatie po traumatu: Páté vydání.3 U masivního krvácení lze doporučit dvě strategie: podání plazmy a erytrocytární masy v poměru minimálně 1 : 2. A podání koncentrátu fibrinogenu a erytrocytů podle hodnoty hemoglobinu. Ve druhé přednášce hovoří MUDr. Ivana Zýková o nových trendech v použití viskoelastických metod. Význam použití viskoelastických metod vysvětluje doktorka Zýková na kazuistice 45letého muže, který byl zavalen malým traktorem, což způsobilo trauma v oblasti pánve a dolních končetin. Ve třetí přednášce prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D., rozebírá pohled anesteziologa na život ohrožující krvácení v porodnictví (peripartální krvácení, PPH). Léčba PPH vyžaduje zvláštní doporučení, protože se liší od léčby běžného život ohrožujícího krvácení – ŽOK. Jedná se o specifickou situaci, která je odlišná od situace ostatních nemocných s ŽOK. Připomeňte si význam časné substituce fibrinogenu u traumatu a peripartálního krvácení i novinky viskoelastických metod. Ucelené a praktické informace přinášíme v kurzu Traumatický pacient – specifika ošetření, fibrinogen, viskoelastické metody. Autory kurzu jsou docent Herbert Schöchl, MUDr. Ivana Zýková a prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

 

  1. McQuilten ZK, et al. Injury 2017;48:1074–1081.
  2. Schlimp CJ, Schöchl H. Haemostasiologie 2014;34:29–39.
  3. Spahn D, et al., Critical Care 2019;23:98.

Doc. Herbert Schöchl

Docent Herbert Schöchl pracuje v AUVA Trauma Hospital, Salzburg, a Ludwig Boltzmann Institute for Experimental and Clinical Traumatology ve Vídni. Je autorem více než 160 odborných publikací a problematice fibrinogenu se věnuje řadu let.

 

MUDr. Ivana Zýková

MUDr. Ivana Zýková pracuje na Anesteziologicko – resuscitačním oddělení Krajské nemocnice Liberec a je zástupkyní primáře ARO pro lůžkovou péči. Paní doktorka se věnuje využití viskoelastických metod, na jejím pracovišti používají tyto metody v diagnostice život ohrožujícího krvácení již deset let a pět let se věnují cílené léčbě ŽOK koncentráty koagulačních faktorů.

 

prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. je primářkou II. Anesteziologicko-resuscitačního oddělení fakultní nemocnice Brno, Obilní trh. Je odbornou asistentkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Dále je členkou expertní skupiny porodnické anestezie a analgezie s vizí vytvoření „odborné záštity porodnické anestezie a analgezie“ a koordinace specifické problematiky porodnické anestezie a analgezie v českých podmínkách. Je vědeckou sekretářkou České společnosti bezkrevní medicíny.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění krve a krvetvorného systému Profylaxe a léčba žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných
Onemocnění krve a krvetvorného systému Postavení agonistů trombopoetinového receptoru v léčbě ITP
Onemocnění krve a krvetvorného systému Život ohrožující krvácení - monitoring homeostázy pomocí přístrojů POCT, klinické a experimentální postřehy.
Onemocnění krve a krvetvorného systému Nová perorální antikoagulancia a anestezie. Hodnocení a interpretace křivek z přístroje MULTIPLATE a ROTEM.
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň