Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí (HFrEF) - kazuistika

Autor: prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D. Garant: prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D. Akce zařazena do CV: ČLnK: 00000 Datum publikace: 26. 05. 2020 Datum kontroly aktuálnosti: 12. 04. 2022

Z praxe je zřejmé, že pacientů se srdečním selháním stále přibývá. Prevalence onemocnění narůstá v důsledku stárnutí populace i kvůli přibývajícím komorbiditám. Se srdečním selháním je spojována výrazná morbidita a mortalita. Kurz EUNI.cz se zaměřuje na srdeční selhání s redukovanou ejekční frakcí levé komory (HFrEF), na kterou umírá polovina nemocných do pěti let. Současné léčebné možnosti v podobě unikátní kombinace sacubitrilu/valsartanu (S/V) však pro tyto pacienty představují novou naději. Základem diagnostiky srdečního selhání jsou zobrazovací metody, které jsou důležité při sledování efektu léčby a pro prognózu. Aktuální evropské guidelines pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání (2016) doporučují posouzení pravděpodobnosti srdečního selhání na základě podrobné anamnézy, fyzikálních vyšetření a EKG.1 Obecná léčba symptomatických pacientů s HFrEF stojí primárně na využití inhibitorů ACE (ACEI) a beta-blokátorů, dále na antagonistech mineralokortikoidních receptorů (MRA) a diureticích. Je‑li pacient i při této optimálně nastavené terapii nadále symptomatický a dle zobrazovacích metod trvá EF LK ≤ 35 %, je jednou z možností převést pacienta z ACEI na sacubitril/valsartan. Ukázalo se, že čím větší dávku sacubitrilu/valsartanu nemocní tolerovali, tím větší byl efekt této léčby na remodelaci LK, změnu ejekční frakce a zlepšení plnicích tlaků LK. Přínos reverzní remodelace levé komory je nezpochybnitelný. S reverzní remodelací LK jde ruku v ruce i snížení počtu hospitalizací a nižší kardiovaskulární mortalita, což prokázala metaanalýza 30 mortalitních a 88 „remodelačních“ studií u téměř 90 000 pacientů s HFrEF.2 V kurzu na EUNI.cz se mimo jiné seznámíte s kazuistikou 36letého, dosud zdravého muže, nekuřáka, s negativní rodinnou anamnézou. Pacient byl přijat pro nově vzniklou dušnost progredující během jednoho týdne do stadia NYHA IV. Poznejte moderní léčbu srdečního selhání v e-learningovém kurzu: Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí (HFrEF) – kazuistika: reverzní remodelace levé komory. Autorem kurzu je prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

Literatura:
1. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure.
2. Kramer DG, et al. J Am Coll Cardiol 2010;56:392–406.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění kardiovaskulárního systému Kombinační léčba hypertenze ve světle nových doporučení
Onemocnění pohybového ústrojí Obrovskobuněčná arteriitida - trendy v léčbě, etiopatogeneze a zobrazovací metody
Onemocnění kardiovaskulárního systému Moderní farmakoterapie srdečního selhání
Onemocnění kardiovaskulárního systému Co bylo, jest a (co ještě) bude důležité v oblasti aterosklerózy?
Onemocnění kardiovaskulárního systému Management pacientů s chronickým srdečním selháním v postakutní fázi
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám