Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí (HFrEF) - kazuistika

Autor: prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D. Garant: prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 60353 (4 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 00000 (0 bodů) Datum publikace: 26. 05. 2020

Z praxe je zřejmé, že pacientů se srdečním selháním stále přibývá. Prevalence onemocnění narůstá v důsledku stárnutí populace i kvůli přibývajícím komorbiditám. Se srdečním selháním je spojována výrazná morbidita a mortalita. Kurz EUNI.cz se zaměřuje na srdeční selhání s redukovanou ejekční frakcí levé komory (HFrEF), na kterou umírá polovina nemocných do pěti let. Současné léčebné možnosti v podobě unikátní kombinace sacubitrilu/valsartanu (S/V) však pro tyto pacienty představují novou naději. Základem diagnostiky srdečního selhání jsou zobrazovací metody, které jsou důležité při sledování efektu léčby a pro prognózu. Aktuální evropské guidelines pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání (2016) doporučují posouzení pravděpodobnosti srdečního selhání na základě podrobné anamnézy, fyzikálních vyšetření a EKG.1 Obecná léčba symptomatických pacientů s HFrEF stojí primárně na využití inhibitorů ACE (ACEI) a beta-blokátorů, dále na antagonistech mineralokortikoidních receptorů (MRA) a diureticích. Je‑li pacient i při této optimálně nastavené terapii nadále symptomatický a dle zobrazovacích metod trvá EF LK ≤ 35 %, je jednou z možností převést pacienta z ACEI na sacubitril/valsartan. Ukázalo se, že čím větší dávku sacubitrilu/valsartanu nemocní tolerovali, tím větší byl efekt této léčby na remodelaci LK, změnu ejekční frakce a zlepšení plnicích tlaků LK. Přínos reverzní remodelace levé komory je nezpochybnitelný. S reverzní remodelací LK jde ruku v ruce i snížení počtu hospitalizací a nižší kardiovaskulární mortalita, což prokázala metaanalýza 30 mortalitních a 88 „remodelačních“ studií u téměř 90 000 pacientů s HFrEF.2 V kurzu na EUNI.cz se mimo jiné seznámíte s kazuistikou 36letého, dosud zdravého muže, nekuřáka, s negativní rodinnou anamnézou. Pacient byl přijat pro nově vzniklou dušnost progredující během jednoho týdne do stadia NYHA IV. Poznejte moderní léčbu srdečního selhání v e-learningovém kurzu: Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí (HFrEF) – kazuistika: reverzní remodelace levé komory. Autorem kurzu je prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

Literatura:
1. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure.
2. Kramer DG, et al. J Am Coll Cardiol 2010;56:392–406.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění kardiovaskulárního systému Familiární hypercholesterolémie: vyhledávání, diagnostika a léčba
Onemocnění kardiovaskulárního systému Jak správně léčit pacienta s hypertenzí a vysokým kardiometabolickým rizikem
Onemocnění kardiovaskulárního systému Co bylo, jest a (co ještě) bude důležité v oblasti aterosklerózy?
Vzdělávání pro zdravotníky EUC Včasná kompenzace krevního tlaku ve světle doporučených postupů
Onemocnění kardiovaskulárního systému Plicní arteriální hypertenze pohledem kardiologa
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň