Systémová juvenilní idiopatická artritida – časná a cílená léčba

Systémová juvenilní idiopatická artritida – časná a cílená léčba

Datum publikace 10. 06. 2020

Co se v kurzu naučíte

Víte, že systémová forma juvenilní idiopatické artritidy (SJIA) je sice relativně málo častý (5 – 15%), ale zato nejzávažnější podtyp tohoto onemocnění? Provází ji často rychle progredující destruktivní polyartritida. Jak se nemoc dále projevuje? Co je pro SJIA typické? Jaké dva základní fenotypy SJIA rozlišujeme? Co patří mezi vzácné komplikace a co je rozhodující pro prognózu tohoto onemocnění? Je dobré vědět, že u SJIA je obtížná diferenciální diagnóza, protože zahrnuje jiná zánětlivá onemocnění i systémové malignity. Připomeňte si proto nejen fakta o prevalenci a incidenci SJIA, ale především diagnostická kritéria. Jak vypadá návrh nové klasifikace SJIA? Cílená terapie onemocnění vyplývá z předpokládané patogeneze nemoci. Jak hodnotíme stav onemocnění a co je cílem léčby JIA? Co říkají doporučení ACR pro terapii SJIA. A co víme o roli canakinumabu v terapii SJIA, efektu léčby i toleranci? Nad jakými otázkami bychom se do budoucna měli zamyslet? Studujte s námi a vše se dozvíte.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám