Autor: doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. Garant: doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 102869 (4 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 00000 (0 bodů) Kurz získal souhlasné stanovisko Unie fyzioterapeutů se zařazením do systému celoživotního vzdělávání Datum publikace: 29. 06. 2020 Datum kontroly aktuálnosti: 08. 07. 2021

Fyzioterapie poruch dýchání

Poruchy dýchání se nemusejí objevovat pouze u onemocnění dýchacího systému, ale mohou se vyskytovat také u jiných chorob. Velmi často provázejí neurologická onemocnění, nemoci pohybového systému, metabolická onemocnění či onemocnění trávicího systému. Významnou roli hraje také psychika, která může poruchy dýchání zhoršovat. Poruchy dýchání se mohou objevovat v jakémkoli věku, můžeme se s nimi setkat u dětí, dospělých i seniorů. Nejčastěji se dechové obtíže projevují jak v klidu, tak během běžných denních činností. Dechové obtíže se objevují také během pohybových aktivit. Pacienti popisují, že poruchami dýchání trpí především při chůzi do schodů či při rychlé chůzi. Mezi další příznaky poruch dýchání patří kašel, což se může projevovat neefektivní expektorací či suchým dráždivým kašlem. Dalším projevem poruch dýchání je únava, která je spojena se sníženou tolerancí zátěže a se sníženou svalovou silou. Před zahájením plicní rehabilitace je důležité vyšetřit pohybovou složku dýchání. Vyšetření začínáme aspekcí, sledujeme pacientovo klidové dýchání nebo dýchání během pohybových aktivit. Na aspekci navazuje palpace, kdy vyšetřujeme klidové dýchání, svaly a fascie. Dále je dobré vyšetřit spirometrii. Jaký je následný postup a terapie? U pacientů zařazujeme do terapie v rámci rehabilitační léčby techniky plicní rehabilitace i ostatní fyzioterapeutické metody. Zlepšete kvalitu života svých pacientů s poruchami dýchání i Vy. Studujte zajímavé téma v e-learningovém kurzu EUNI: Fyzioterapie poruch dýchání. Autorkou je doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

Mohlo by vás zajímat:

Vzdělávání pro fyzioterapeuty Fyzioterapie v urogynekologii
Vzdělávání pro fyzioterapeuty Multioborová léčba bolesti II
Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří
Onemocnění gastrointestinálního ústrojí Vedolizumab v léčbě ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby
Onemocnění respiračního systému Paušální bronchodilatační léčba u pacientů s CHOPN
Osobní rozvoj a komunikace Komunikace s pneumoonkologickým pacientem a jeho rodinou
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň