Fyzioterapie poruch dýchání

Fyzioterapie poruch dýchání

Datum publikace 29. 06. 2020 Revidováno 30. 06. 2023
Souhlasné stanovisko UNIFY UNIFY: 20/101 (5 kreditních bodů)
Akreditace ČLK: 112306 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Poruchy dýchání se nemusejí objevovat pouze u onemocnění dýchacího systému, ale mohou se vyskytovat také u jiných chorob. Velmi často provázejí neurologická onemocnění, nemoci pohybového systému, metabolická onemocnění či onemocnění trávicího systému. Významnou roli hraje také psychika, která může poruchy dýchání zhoršovat. Poruchy dýchání se mohou objevovat v jakémkoli věku, můžeme se s nimi setkat u dětí, dospělých i seniorů. Nejčastěji se dechové obtíže projevují jak v klidu, tak během běžných denních činností. Dechové obtíže se objevují také během pohybových aktivit. Pacienti popisují, že poruchami dýchání trpí především při chůzi do schodů či při rychlé chůzi. Mezi další příznaky poruch dýchání patří kašel, což se může projevovat neefektivní expektorací či suchým dráždivým kašlem. Dalším projevem poruch dýchání je únava, která je spojena se sníženou tolerancí zátěže a se sníženou svalovou silou. Před zahájením plicní rehabilitace je důležité vyšetřit pohybovou složku dýchání. Vyšetření začínáme aspekcí, sledujeme pacientovo klidové dýchání nebo dýchání během pohybových aktivit. Na aspekci navazuje palpace, kdy vyšetřujeme klidové dýchání, svaly a fascie. Dále je dobré vyšetřit spirometrii. Jaký je následný postup a terapie? U pacientů zařazujeme do terapie v rámci rehabilitační léčby techniky plicní rehabilitace i ostatní fyzioterapeutické metody. Zlepšete kvalitu života svých pacientů s poruchami dýchání i Vy. Studujte zajímavé téma v e-learningovém kurzu EUNI: Fyzioterapie poruch dýchání. Autorkou je doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám