Postavení agonistů trombopoetinového receptoru v léčbě ITP

Autor: MUDr. Eva Konířová, prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. Garant: MUDr. Eva Konířová Akce zařazena do CV: ČLnK: 000000 Datum publikace: 14. 07. 2020 Datum kontroly aktuálnosti: 15. 04. 2022

Postavení agonistů trombopoetinového receptoru v léčbě ITP

Víme, že možnosti léčby imunitní trombocytopenie byly překonány. Objevily se totiž nové terapeutické přístupy a v roce 2019 vyšly také nové doporučené postupy. V kurzu EUNI.cz se zaměříme na terapii imunitní trombocytopenie agonisty trombopoetinového receptoru a jejich postavení ve světle nejnovějších guidelines. Předchozí doporučené postupy byly publikovány před deseti lety a již byly překonány. Nové doporučené postupy zohledňují novinky v patofyziologii. Kromě autoprotilátek začaly hrát roli také cytotoxické T lymfocyty, úlohu sehrává i narušená megakaryopoeza a trombopoeza v kostní dřeni, což se dosud nepředpokládalo. Dobrou zprávou je, že u části pacientů lze navodit setrvalou remisi, která přetrvává i po přerušení terapie. Šance na setrvalou remisi je až 30 %. Nově guidelines upravují hlavně terapii druhé linie. Je zde zřejmý určitý odklon od imunosuprese, kvůli nedostatku dat i nežádoucím účinkům. Dále se ustupuje od off-label medikací i splenektomie. Objevte novinky v oblasti terapie i diagnostiky, které definují nové doporučené postupy. Jaké jsou cíle terapie? A jak postupovat v terapii u těhotných žen a dětí? Připomeňte si praktické a užitečné informace z nově publikovaných guidelines jak mezinárodních, tak i guidelines Americké hematologické společnosti.1,2, Novinky v léčbě ITP přinášíme v novém videokurzu elektronické univerzity EUNI.cz Postavení agonistů trombopoetinového receptoru v léčbě ITP ve světle nových doporučení, jehož autory jsou MUDr. Eva Konířová a prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

 

  1. Provan D, et al. Updated international consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood Adv 2019;3:3780–3817.

Mohlo by vás zajímat:

Gynekologická onemocnění a porodnictví Život ohrožující krvácení v porodnictví
Nádorová onemocnění Myelodysplastický syndrom a chelatační léčba
Onemocnění krve a krvetvorného systému Profylaxe a léčba žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných
Onemocnění krve a krvetvorného systému Léčba a perioperační profylaxe krvácení při vrozeném a získaném deficitu koagulačních faktorů protrombinového komplexu
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám