Postavení agonistů trombopoetinového receptoru v léčbě ITP

Postavení agonistů trombopoetinového receptoru v léčbě ITP

Datum publikace 14. 07. 2020 Revidováno 11. 12. 2023
Akreditace ČLK: 114356 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Víme, že možnosti léčby imunitní trombocytopenie byly překonány. Objevily se totiž nové terapeutické přístupy a v roce 2019 vyšly také nové doporučené postupy. V kurzu EUNI.cz se zaměříme na terapii imunitní trombocytopenie agonisty trombopoetinového receptoru a jejich postavení ve světle nejnovějších guidelines. Předchozí doporučené postupy byly publikovány před deseti lety a již byly překonány. Nové doporučené postupy zohledňují novinky v patofyziologii. Kromě autoprotilátek začaly hrát roli také cytotoxické T lymfocyty, úlohu sehrává i narušená megakaryopoeza a trombopoeza v kostní dřeni, což se dosud nepředpokládalo. Dobrou zprávou je, že u části pacientů lze navodit setrvalou remisi, která přetrvává i po přerušení terapie. Šance na setrvalou remisi je až 30 %. Nově guidelines upravují hlavně terapii druhé linie. Je zde zřejmý určitý odklon od imunosuprese, kvůli nedostatku dat i nežádoucím účinkům. Dále se ustupuje od off-label medikací i splenektomie. Objevte novinky v oblasti terapie i diagnostiky, které definují nové doporučené postupy. Jaké jsou cíle terapie? A jak postupovat v terapii u těhotných žen a dětí? Připomeňte si praktické a užitečné informace z nově publikovaných guidelines jak mezinárodních, tak i guidelines Americké hematologické společnosti.1,2, Novinky v léčbě ITP přinášíme v novém videokurzu elektronické univerzity EUNI.cz Postavení agonistů trombopoetinového receptoru v léčbě ITP ve světle nových doporučení, jehož autory jsou MUDr. Eva Konířová a prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

 

  1. Provan D, et al. Updated international consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood Adv 2019;3:3780–3817.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám