Postavení agonistů trombopoetinového receptoru v léčbě ITP

Autor: MUDr. Eva Konířová, prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. Garant: MUDr. Eva Konířová Akreditace:  ČLK: 60407 (4 kredity) Datum publikace: 14. 07. 2020

Postavení agonistů trombopoetinového receptoru v léčbě ITP

Víme, že možnosti léčby imunitní trombocytopenie byly překonány. Objevily se totiž nové terapeutické přístupy a v roce 2019 vyšly také nové doporučené postupy. V kurzu EUNI.cz se zaměříme na terapii imunitní trombocytopenie agonisty trombopoetinového receptoru a jejich postavení ve světle nejnovějších guidelines. Předchozí doporučené postupy byly publikovány před deseti lety a již byly překonány. Nové doporučené postupy zohledňují novinky v patofyziologii. Kromě autoprotilátek začaly hrát roli také cytotoxické T lymfocyty, úlohu sehrává i narušená megakaryopoeza a trombopoeza v kostní dřeni, což se dosud nepředpokládalo. Dobrou zprávou je, že u části pacientů lze navodit setrvalou remisi, která přetrvává i po přerušení terapie. Šance na setrvalou remisi je až 30 %. Nově guidelines upravují hlavně terapii druhé linie. Je zde zřejmý určitý odklon od imunosuprese, kvůli nedostatku dat i nežádoucím účinkům. Dále se ustupuje od off-label medikací i splenektomie. Objevte novinky v oblasti terapie i diagnostiky, které definují nové doporučené postupy. Jaké jsou cíle terapie? A jak postupovat v terapii u těhotných žen a dětí? Připomeňte si praktické a užitečné informace z nově publikovaných guidelines jak mezinárodních, tak i guidelines Americké hematologické společnosti.1,2, Novinky v léčbě ITP přinášíme v novém videokurzu elektronické univerzity EUNI.cz Postavení agonistů trombopoetinového receptoru v léčbě ITP ve světle nových doporučení, jehož autory jsou MUDr. Eva Konířová a prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

 

  1. Provan D, et al. Updated international consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood Adv 2019;3:3780–3817.

MUDr. Eva Konířová

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění krve a krvetvorného systému Profylaxe a léčba žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných
Onemocnění krve a krvetvorného systému Traumatický pacient - specifika ošetření, fibrinogen, viskoelastické metody
Onemocnění krve a krvetvorného systému Život ohrožující krvácení - monitoring homeostázy pomocí přístrojů POCT, klinické a experimentální postřehy.
Onemocnění krve a krvetvorného systému Nová perorální antikoagulancia a anestezie. Hodnocení a interpretace křivek z přístroje MULTIPLATE a ROTEM.
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň