Autor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Garant: MUDr. Jan Stryja, Ph.D., prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 60840 (4 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 20714 (2 body) Datum publikace: 01. 09. 2020

Základní kurz léčby ran

Představujeme Vám e-learningový kurz „Základní kurz léčby ran“, který je věnován hojení ran tak, aby byl správně pochopen celý proces hojení. Je třeba si uvědomit, že péče o pacienty s nehojící se ránou je poskytována na principu funkční mezioborové a meziprofesní spolupráce. MUDr. Jan Stryja, Ph.D. (člen výboru České společnosti pro léčbu rány) provází videokurzem od definice pojmů přes objasnění co je nehojící se rána či chronická rána (až 30 % pacientů s chronickou ránou zůstává nevyléčeno), poradí jak je to se směrováním pacienta s nehojící se ránou. V kurzu je uveden také seznam center hojení ran s garancí ČSLR a seznam poditrických ambulancí. Dozvíte se informace o klasifikace zdravotnických prostředků na léčbu ran a také jak vypadá správně vyplněný poukaz či žádanka. Víte, jaké jsou rizikové skupiny pacientů ohrožené vznikem nehojící se rány? Jaké jsou komorbidity a rizikové faktory vzniku infekce a poruch hojení v místě chirurgického výkonu? Po nastudování kurzu budete mít povědomí o tom jak si poradit s léčbou bércového vředu, na co je třeba myslet u syndromu diabetické nohy a jak ošetřovat dekubity. Součástí kurzu je nejen Desatero rad pro pacienty, ale také video s názornou ukázkou ošetření bércového vředu nebo video s ukázkou kompresní bandáže.

Autor kurzu: MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

Kompletní životopis autora kurzu ke stažení zde.Autorka praktické části - Mgr. Markéta Koutná Ph.D.

se narodila v roce 1958 v Praze. V roce 1977 maturovala s vyznamenáním na Střední zdravotnické škole v Mladé Boleslavi a téhož roku nastoupila na Anesteziologicko resuscitační oddělení, později Anesteziologicko resuscitační kliniku, nyní Kliniku anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 2, kde pracuje dodnes. Má atestaci v oboru anestezie, resuscitace a intenzivní péče.
V roce 2007 ukončila s vyznamenáním bakalářské studium v Ústavu teorie a praxe v ošetřovatelství na 1. Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze s bakalářskou prací „Kvalita života pacienta s chronickou ránou“. Navázala magisterským studiem na Katedře řízení a supervize v zdravotnických a sociálních organizacích při Fakultě humanitních studií UK v Praze a studium ukončila v roce 2009 diplomovou prací „Institucionalizace sestry specialistky pro hojení ran“...
Od roku 2011–2017 se věnovala doktorskému studiu na Fakultě zdravotnických věd, Ústavu ošetřovatelství Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorát zakončila disertační prací s názvem: „Využití Aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou“. Od roku 1995 se intenzivně věnuje léčbě ran převážně chronického charakteru (dekubity, ulcerace různých etiologií, komplikované a nehojící se rány). V roce 1998 absolvovala základní kurz hojení ran ve Výzkumném ústavu pro hojení ran, v Cardiffu ve Velké Británii. Kromě konzultační činnosti v rámci prevence dekubitů a léčby rozsáhlého spektra ran na KARIM, 6 let působí na Interním oddělení Strahov v Ambulanci hojení ran. Rovněž poskytuje péči pacientům s ránami na obou lůžkových odděleních a hemodialační jednotce na Strahově. 10 let působila jako lektorka dvoudenního „Vzdělávacího kurzu pro hojení ran“ ve VFN (1999–2009).
Několik let předává zkušenosti jako lektorka certifikovaného kurzu „Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů“ ve VFN Praha a „Vzdělávacího kurzu hojení ran pro lékárníky“ a na postgraduálním vzdělávání v intenzivní péči. Je členem předsednictva České společnosti pro léčbu rány.
V roce 1994 je zúčastnila stáže v rámci vzdělávacího projektu MZČR pro tvorbu modulů v intenzivní péči v Holandsku a rovněž v roce 2015 stáže v Jordánsku na několika odděleních intenzivní péče.
Pravidelně publikuje v odborných časopisech Je hlavní autorkou publikace „Manuál hojení ran v intenzivní péči“.
Více zde

Mohlo by vás zajímat:

Kožní a venerická onemocnění Infantilní hemangiom - nové přístupy v léčbě
Vzdělávání pro zdravotníky EUC Atopický ekzém v dětském věku
Všeobecné praktické lékařství Psoriáza a psoriatická artritida, riziko rozvoje artritidy
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň