Základní kurz léčby ran

Základní kurz léčby ran

Datum publikace 01. 09. 2020 Revidováno 01. 07. 2024
Akreditace ČLK: 112456 (3 kredity)
Akce zařazena do CV ČLnK: 24524 (3 body)
Souhlasné stanovisko ČAS ČAS: 33/2024

Co se v kurzu naučíte

Představujeme Vám e-learningový kurz „Základní kurz léčby ran“, který je věnován hojení ran tak, aby byl správně pochopen celý proces hojení. Je třeba si uvědomit, že péče o pacienty s nehojící se ránou je poskytována na principu funkční mezioborové a meziprofesní spolupráce. MUDr. Jan Stryja, Ph.D. (člen výboru České společnosti pro léčbu rány) provází videokurzem od definice pojmů přes objasnění co je nehojící se rána či chronická rána (až 30 % pacientů s chronickou ránou zůstává nevyléčeno), poradí, jak je to se směrováním pacienta s nehojící se ránou. V kurzu je uveden také seznam center hojení ran s garancí ČSLR a seznam podiatrických ambulancí. Dozvíte se informace o klasifikaci zdravotnických prostředků na léčbu ran a také jak vypadá správně vyplněný poukaz či žádanka. Víte, jaké jsou rizikové skupiny pacientů ohrožené vznikem nehojící se rány? Jaké jsou komorbidity a rizikové faktory vzniku infekce a poruch hojení v místě chirurgického výkonu? Po nastudování kurzu budete mít povědomí o tom, jak si poradit s léčbou bércového vředu, na co je třeba myslet u syndromu diabetické nohy a jak ošetřovat dekubity. Součástí kurzu je nejen Desatero rad pro pacienty, ale také video s názornou ukázkou ošetření bércového vředu nebo video s ukázkou kompresní bandáže.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám