Možnost perorálního podání - vitamin B12

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM Akreditace: ČLK: 104135 ( 2 kredity ) Datum publikace: 15. 10. 2020 Datum kontroly aktuálnosti: 24. 10. 2021

Vitamin B12

E-learningový kurz Vitamin B12 a možnost perorálního podání, jehož autorem je prof. MUDr. Richard Češka, CSc., představuje ucelený a přínosný studijní materiál. V praxi převažuje pouze znalost důležitosti vitaminu B12 pro tvorbu krve. Neurotropické následky a jejich prevalence při nedostatku vitamínu B12 jsou značně podceňovány. Připomeňte si pro praxi důležitá fakta. V kurzu se mimo jiné seznámíte s definicí a strukturou kobalaminu i fyziologickou důležitostí. Dále autor rozebírá nejběžnější zdroje tohoto esenciálního vitaminu a princip jeho absorpce. Neméně důležitá je pro praxi diagnostika a diferenciální diagnostika nedostatku B12, zejména role holotranskobalaminu. Studující se v tomto kurzu dozví o nemocech, které riziko deficitu B12 zvyšují. Na závěr autor představí aktuální možnosti léčby deficitu B12 a souvislost s compliance pacientů. Tento jasný a přehledný materiál doporučujeme ke studiu všem zájemcům o danou problematiku. Studiem získáte nejen přehled o tématu, ale také možnost získat 2 kredity od ČLK.

 

Akreditovaný test: 2 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

Mohlo by vás zajímat:

Infekční a parazitární onemocnění Principy racionálního podání ATB v ordinaci praktického lékaře
Onemocnění pohybového ústrojí Revmatoidní artritida - důležitost včasné diagnózy a základní terapie
Onemocnění kardiovaskulárního systému Kombinační léčba hypertenze ve světle nových doporučení
Onemocnění pohybového ústrojí Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám