Myelodysplastický syndrom a chelatační léčba

Autor: doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 100693 (4 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 000000 (0 bodů) Datum publikace: 02. 11. 2020

Myelodysplastický syndrom a chelatační léčba

Chelatační léčba je nezbytnou součástí terapie hematologických pacientů s chronickou transfuzní léčbou, které ohrožuje přetížení železem. V kurzu s názvem Myelodysplastický syndrom a chelatační léčba, který vznikl ve spolupráci s doc. MUDr. Annou Jonášovou, Ph.D., najdete kompletní a přehledné informace k chelatační terapii. Autorka vysvětluje ohrožení přetížení železem i indikační kritéra pro chelatační léčbu. Popsány jsou výhody i nevýhody jednotlivých chelatačních léčivých přípravků i principy terapie. Dozvíte se o aktuálních možnostech chelatační léčbymyelodysplastického syndromu (MDS), které se rozšířily s příchodem nových perorálních chelátorů. Nejčastější indikací chelatace jsou chronicky transfundovaní nemocní s myelodysplastickým syndromem. Z praxe je zřejmé, že trvalá transfuzní terapie vede k přetížení organismu železem a k následnému orgánovému poškození. Jako vhodné řešení se nabízí chelatační terapie, například deferasirox. Kdy chelatační terapii u pacientů s myelodyplastickým syndromem zahájit a jaké jsou základní principy chelatace? Zorientujte se v této problematice i Vy a studujte e-learningový kurz zaměřený na terapii nemocných s myelodysplastickým syndromem (MDS), jehož autorkou je doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Kazuistický portál karcinomu prsu - 1. část
Nádorová onemocnění Metastatický kolorektální karcinom - Management nežádoucích účinků v klinické praxi
Nádorová onemocnění CAR-T lymfocyty v léčbě nehodgkinských lymfomů
Nádorová onemocnění Metastatický kolorektální karcinom
Nádorová onemocnění Nízkomolekulární hepariny (LMWH) u nádorových onemocnění
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň