Nové možnosti léčby astmatu

Nové možnosti léčby astmatu

Datum publikace 03. 12. 2020 Revidováno 11. 11. 2022

Co se v kurzu naučíte

Zlepšení plicních funkcí, zvýšení adherence i nižší výskyt exacerbací u pacientů s asthma bronchiale neboli astmatem. To všechno je cílem úspěšné léčby bronchiálního astmatu. Tomuto tématu se v e-learningovém kurzu s názvem Nové možnosti léčby astmatu věnují autoři prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc., a prim. MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D. Studijní materiál přináší kromě informací o prevalenci astmatu a cílech léčby i aktuální možnost léčby v podobě fixní trojkombinace. Autoři se v prezentaci detailně věnují novým postupům v jednotlivých krocích dle Doporučených postupů GINA 2019.1 Dozvíte se nejen o nových inhalačních lécích, ale seznámíte se také s klíčovými výstupy klinických studií. Autoři se dále věnují problematice anticholinergik, inhalačních kortikosteroidů (IKS), dlouhodobě působících β2-agonistů (LABA), krátkodobě působících β2-agonistů (SABA) i dlouhodobě působících antagonistů muskarinových receptorů (LAMA). Na závěr autoři připomínají důležitou roli psychiky u pacientů s bronchiálním astmatem. Poznejte i Vy detailně problematiku léčby tohoto respiračního onemocnění i nejnovější přístupy při jeho zvládání v e-learningovém kurzu Nové možnosti léčby astmatu. Videopřednáška přináší přehledný studijní materiál, který doporučujeme ke studiu nejen pneumologům a alergologům, ale všem zájemcům o danou problematiku. Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů.


Zdroj:

  1. Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org, 2019.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám