Využití imunitního systému v boji s nádorovým onemocněním

Využití imunitního systému v boji s nádorovým onemocněním

Datum publikace 18. 12. 2020 Revidováno 13. 01. 2024
Akreditace ČLK: 114631 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Zveme vás ke studiu kurzu zaměřeného na téma využití imunitního systému v boji s nádorovým onemocněním, jehož autorem je MUDr. Eugen Kubala. Představíme si v něm roli imunitního systému, který má význam nejen v obraně proti infekcím, ale také při kontrole nádorového růstu. Připomeňte si úlohu vrozené imunity v rozpoznání tumoru, princip pasivní a aktivní imunoterapie nebo molekuly, které regulují imunitní odpověď organismu. Poznejte, jaké léčebné postupy jsou v nádorové imunoterapii nejpoužívanější. Seznamte se detailně s regulačními mechanismy imunitního systému nebo s tím, jak funguje vrozená a získaná imunita. Vedle vysvětlení termínu imunoonkologie, probereme postupně základní imunoonkologické koncepty a zodpovíme otázku, proč musí být imunitní systém vlastně regulován. Nezapomeneme ani na zdroje nádorových antigenů, evoluci protinádorové terapie nebo charakteristiku nádorů, která se v čase mění. Seznámíte se s výhodami a nevýhodami imunoterapie nádorů a s imunitně mediovanými nežádoucími účinky. Představíme si jeden z nejdůležitějších přístupů současné imunoonkologie, kterým je ovlivňování klíčových bodů imunitního systému, takzvaných kontrolních bodů (checkpoint) imunitní reakce. Připomeňte si, jak se checkpoint inhibitory snaží ovlivnit stejné signalizační cesty, které rakovinné buňky používají k tomu, aby unikly zničení ze strany imunitního systému. Zorientujte se v problematice imunoonkoterapie a studujte e-learningový kurz, který byl zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám