Využití imunitního systému v boji s nádorovým onemocněním

Autor: MUDr. Eugen Kubala Garant: MUDr. Eugen Kubala Akce zařazena do CV:  ČLnK: 000000 (0 bodů) Datum publikace: 18. 12. 2020

Zveme vás ke studiu kurzu zaměřeného na téma využití imunitního systému v boji s nádorovým onemocněním, jehož autorem je MUDr. Eugen Kubala. Představíme si v něm roli imunitního systému, který má význam nejen v obraně proti infekcím, ale také při kontrole nádorového růstu. Připomeňte si úlohu vrozené imunity v rozpoznání tumoru, princip pasivní a aktivní imunoterapie nebo molekuly, které regulují imunitní odpověď organismu. Poznejte, jaké léčebné postupy jsou v nádorové imunoterapii nejpoužívanější. Seznamte se detailně s regulačními mechanismy imunitního systému nebo s tím, jak funguje vrozená a získaná imunita. Vedle vysvětlení termínu imunoonkologie, probereme postupně základní imunoonkologické koncepty a zodpovíme otázku, proč musí být imunitní systém vlastně regulován. Nezapomeneme ani na zdroje nádorových antigenů, evoluci protinádorové terapie nebo charakteristiku nádorů, která se v čase mění. Seznámíte se s výhodami a nevýhodami imunoterapie nádorů a s imunitně mediovanými nežádoucími účinky. Představíme si jeden z nejdůležitějších přístupů současné imunoonkologie, kterým je ovlivňování klíčových bodů imunitního systému, takzvaných kontrolních bodů (checkpoint) imunitní reakce. Připomeňte si, jak se checkpoint inhibitory snaží ovlivnit stejné signalizační cesty, které rakovinné buňky používají k tomu, aby unikly zničení ze strany imunitního systému. Zorientujte se v problematice imunoonkoterapie a studujte e-learningový kurz, který byl zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů.

Mohlo by vás zajímat:

Inovativní imunoterapie v onkologii Nežádoucí účinky imunoterapie z pohledu endokrinologa
Inovativní imunoterapie v onkologii Kazuistika pacientky léčené imunoterapií pro generalizovaný maligní melanom
Inovativní imunoterapie v onkologii Diagnostika a management nežádoucích účinků imunoterapie z pohledu neurologa
Inovativní imunoterapie v onkologii Imunitně mediované nežádoucí účinky imunoterapie u pacientů s NSCLC
Inovativní imunoterapie v onkologii Management nežádoucích účinků imunoterapie z pohledu revmatologa
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám