Imunoterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)

Imunoterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)

Datum publikace 21. 12. 2020 Revidováno 13. 01. 2024
Akreditace ČLK: 114652 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

O tom, že terapie nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) zaznamenala v poslední době velký rozvoj, není pochyb. Díky ní došlo v případě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu ke zlepšení přežití při zachování kvality života u lokálně pokročilého a metastatického NSCLC. Jaké je aktuální postavení imunoterapie v léčebném algoritmu bronchogenního karcinomu? Co víme o možnostech využití imunoterapie v 1. i 2. a vyšších léčebných liniích NSCLC? Jaké výhody přináší kombinovaná terapie nivolumabem a ipilimabem v kombinaci s limitovanou chemoterapií? Jaký terapeutický potenciál mají účinné látky pembrolizumab, atezolizumab, durvalumab a cemiplimab u různých skupin pacientů? Proč je dobré znát jejich mechanizmus účinku? A se kterými nežádoucími účinky je potřeba v praxi počítat? Odpovědi na tyto otázky, aktuální podmínky úhrad u jednotlivých léčivých přípravků a předpoklady pro indikaci pacienta k léčbě najdete v tomto kurzu.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám