Imunoterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)

Autor: MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D. Garant: MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 101037 (2 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 000000 (0 bodů) Datum publikace: 21. 12. 2020

V ČR představují nádory plic čtvrté nejčastější nádorové onemocnění u mužů i žen současně. Terapie nemalobuněčného karcinomu plic zaznamenala v poslední době velký rozvoj. Zveme vás ke studiu kurzu Imunoterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), jehož autorkou je MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D. Paní doktorka hovoří o přínosu imunoterapie u této diagnózy, o racionálním zařazení léků podle klinických stádií a dalších parametrů u pacientů. Kurz se věnuje nejdůležitějším datům z klinických studií s imunoterapií a možnostem léčby v podmínkách ČR - podmínkám úhrady u jednotlivých léčivých přípravků i obecným předpokladům pro indikaci pacienta k této léčbě.

Díky zařazení inovativní imunoterapie došlo v případě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu ke zlepšení přežití především u neoperabilních místně pokročilých a metastatických NSCLC.

Zorientujte se v této problematice a studujte e-learningový kurz, který byl zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů.

Mohlo by vás zajímat:

Inovativní imunoterapie v onkologii Využití imunitního systému v boji s nádorovým onemocněním
Inovativní imunoterapie v onkologii Imunoterapie v léčbě mRCC
Inovativní imunoterapie v onkologii Imunoterapie v léčbě maligního melanomu
Inovativní imunoterapie v onkologii Nežádoucí účinky imunoterapie z pohledu endokrinologa
Inovativní imunoterapie v onkologii Kazuistika pacientky léčené imunoterapií pro generalizovaný maligní melanom
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám