Management pacientů s chronickým srdečním selháním v postakutní fázi

Autor: doc. MUDr Milan Hromádka, Ph.D. Garant: doc. MUDr Milan Hromádka, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 100854 (4 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 000000 (0 bodů) Datum publikace: 14. 12. 2020

Srdeční selhání je nejčastějším důvodem hospitalizace v západních zemích. Pacienti s touto anamnézou mají vysoké riziko opakovaných hospitalizací i úmrtí. A to především časně po propuštění z nemocnice. Víme, že do 30 dnů po dimisi dochází k rehospitalizaci až u čtvrtiny pacientů, a dokonce 10 % pacientů po propuštění ze zdravotnického zařízení umírá. Proto je včasné zahájení terapie u nemocných se srdečním selháním naprosto zásadní. Problematice managementu pacientů s chronickým srdečním selháním v postakutní fázi se věnuje v e-learningovém kurzu doc. MUDr. Milan Hromádka, Ph.D. Autor ve videopřednášce představí dvě kazuistiky pacientů s diagnózou srdečního selhání, kdy se zaměřuje především na typické i méně typické symptomy srdečního selhání, na diagnostický postup a interpretaci výsledků jednotlivých vyšetření. U pacientů se srdečním selháním v postakutní fázi představuje pan docent léčebné možnosti, jako jsou inhibitor ACE, sartan či sakubitril/valsartan. Zásadní jsou také výsledky klinické studie TRANSITION, jejímž cílem bylo zhodnotit snášenlivost a optimální moment pro zahájení léčby kombinací sakubitril/valsartan u pacientů hospitalizovaných pro akutní dekompenzované srdeční selhání.1 Jaké jsou závěry této studie? Dozvíte se v kurzu EUNI.cz.

 

Akreditovaný test: 2 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se


Literatura:
1. Pascual-Figal D, et al. Eur J Heart Fail 2018;5:327–336.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění kardiovaskulárního systému Co bylo, jest a (co ještě) bude důležité v oblasti aterosklerózy?
Onemocnění kardiovaskulárního systému Tři roky relativní asymptomacie nemocného s HFrEF
Onemocnění kardiovaskulárního systému Plicní arteriální hypertenze pohledem kardiologa
Onemocnění pohybového ústrojí Obrovskobuněčná arteriitida - trendy v léčbě, etiopatogeneze a zobrazovací metody
Vzdělávání pro zdravotníky EUC Včasná kompenzace krevního tlaku ve světle doporučených postupů
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň