Imunoterapie v léčbě mRCC

Imunoterapie v léčbě mRCC

Autor kurzu doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. Zobrazit
Datum publikace 23. 12. 2020 Revidováno 04. 02. 2022
Akreditace ČLK: 105270 (2 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Metastatický renální karcinom (metastatic renal cell carcinoma - mRCC) je spojen s nepříznivou prognózou. Tvoří 3 % ze všech malignit u dospělých, přičemž u mužů se objevuje 2x častěji. Pouze malá část pacientů přichází s typickou triádou RCC příznaků: hematurie (krev v moči), přítomnost nejasného útvaru v bederní oblasti a bolest v dané oblasti. Prognóza onemocnění souvisí s histopatologickým nálezem, rozsahem onemocnění - velikostí nádoru, jsou-li postiženy lymfatické uzliny a především se vzdáleným šířením - TNM klasifikace RCC a rozdělení podle stádií (predikce přežití). V kurzu se také dozvíte, jaké jsou nejčastější lokalizace metastáz RCC, jaká jsou schémata léčby metastatického karcinomu ledviny v jednotlivých liniích a zařazení léčivých látek. Kurz se věnuje rovněž výsledkům důležitých klinických studií s ihnibitory kontrolního bodu (check-point inhibitory). Stále více se uplatňuje léčba mRCC založená na inovativní imunoterapii, praktické využití v ČR má v rámci první linie v současné době kombinace ipilimumabu s nivolumabem u pacientů ve střední a špatné prognostické skupině, ve vyšších liniích pak nivolumab.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám