Imunoterapie v léčbě mRCC

Imunoterapie v léčbě mRCC

Datum publikace 23. 12. 2020 Revidováno 13. 01. 2024
Akreditace ČLK: 114651 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Imunoterapie zásadním způsobem posouvá možnosti terapie karcinomu ledviny (RCC). Co víme o rizikových faktorech vzniku RCC, incidenci, mortalitěa zastoupení jednotlivých stádií tohoto onemocnění? Jaké typy renálního karcinomu dle histologie rozlišujeme? Jak vypadá aktuální TNM klasifikace a jaké jsou nejčastější lokalizace metastáz RCC? Kdy a u jakých pacientů léčbu imunoterapií indikovat? Co zásadního prokázaly výsledky klinických studií? Jak se liší léčba v první, druhé a vyšších liniích léčby? Co konkrétního přinesly studie CheckMate 214, CheckMate 025, CheckMate 9ER, JAVELIN 101, KEYNOTE 426, KEYNOTE 564 nebo studie CLEAR? Se kterými nežádoucími účinky imunoterapie je třeba počítat a jak je v praxi řešit? Jakou roli hraje imunoterapie v adjuvantní léčbě RCC? Jak zní doporučení pro klinickou praxi? Seznamte se s postavením imunoterapie v léčebné strategii karcinomu ledviny.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám