Autor: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. Akreditace: ČLK: 105270 ( 2 kredity ) Datum publikace: 23. 12. 2020 Datum kontroly aktuálnosti: 04. 02. 2022

Metastatický renální karcinom (metastatic renal cell carcinoma - mRCC) je spojen s nepříznivou prognózou. Tvoří 3 % ze všech malignit u dospělých, přičemž u mužů se objevuje 2x častěji.

Aktuálně stále více roste na významu léčba mRCC založená na imunoterapii. Zveme vás ke studiu e-learningového kurzu EUNI na téma Imunoterapie v léčbě mRCC, jehož autorem je doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Pouze malá část pacientů přichází s typickou triádou RCC příznaků: hematurie (krev v moči), přítomnost nejasného útvaru v bederní oblasti a bolest v dané oblasti. Prognóza onemocnění souvisí s histopatologickým nálezem, rozsahem onemocnění - velikostí nádoru, jsou-li postiženy lymfatické uzliny a především se vzdáleným šířením - TNM klasifikace RCC a rozdělení podle stádií (predikce přežití). Seznamte se s rizikovými faktory vzniku RCC i lokalizací onemocnění v době prognózy. Informujte se nejen o jednotlivých typech renálního karcinomu dle histologie, ale také o zásadních výsledcích klinických studií s inhibitory kontrolního bodu. V poslední době máme k dispozici výsledky několika studií zkoumajících přínos léčebných režimů založených na inovativní imunoterapii, kde jsme svědky výrazného prodloužení doby do progrese onemocnění a celkového přežití ve srovnání s tyrosinkinázovými inhibitory (TKI). Co zásadního to přináší pro praxi? Nenechte si ujít další z e-learningových kurzů zaměřených na inovativní imunoterapii.

Mohlo by vás zajímat:

Inovativní imunoterapie v onkologii Využití imunitního systému v boji s nádorovým onemocněním
Inovativní imunoterapie v onkologii Imunoterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)
Inovativní imunoterapie v onkologii Imunoterapie v léčbě maligního melanomu
Inovativní imunoterapie v onkologii Kombinace ipilimumab + nivolumab v 1. linii léčby mRCC – KAZUISTIKA
Inovativní imunoterapie v onkologii Gastrointestinální a hepatální toxicita imunoterapie
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám