Imunoterapie v léčbě maligního melanomu

Imunoterapie v léčbě maligního melanomu

Autor kurzu doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. Zobrazit
Datum publikace 21. 12. 2020 Revidováno 18. 05. 2023

Co se v kurzu naučíte

O tom, že imunoterapie zaznamenala obrovský pokrok a díky tomu přináší pacientům s maligním melanomem novou naději, nelze pochybovat. Moderní imunoterapie s checkpoint inhibitory je dnes základní léčebnou metodou u pacientů s pokročilým maligním melanomem. Je to metoda, která nabízí vysoké šance na dlouhodobou kontrolu onemocnění. Znalost vedlejších účinků imunoterapie je však naprostým základem. Víte, které vedlejší účinky jsou nejčastější a jaká rizika přináší například myokarditida? Jak znějí obecná doporučení pro řešení nežádoucích účinků imunoterapie v klinické praxi? Jak vlastně toxicitu klasifikujeme? Co víme o indikaci imunoterapie v adjuvanci? Dočkáme se v brzké době standardního využití imunoterapie u rizikových stadií IIB a IIC? Co je pro využití maximálního potenciálu této terapie zásadní? Co přinesly výsledky randomizovaných klinických studií? Jaké existují rizikové faktory vzniku melanomu a jaké typy melanomu rozlišujeme? Jaká pravidla je třeba dodržet před zahájením terapie? Poznejte také, jak postupovat u pacientů s inoperabilním lokálně pokročilým a metastatickým maligním melanomem. Studujte tento kurz, který mimo jiné přináší informace o přínosech léčby za užití checkpoint inhibitorů a vysvětluje, jak zvýšit šance na dlouhodobou kontrolu onemocnění i pravděpodobné vyléčení s kompletní remisí u většiny pacientů.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám