Imunoterapie v léčbě maligního melanomu

Imunoterapie v léčbě maligního melanomu

Autor kurzu MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. Zobrazit
Datum publikace 21. 12. 2020 Revidováno 04. 02. 2022
Akreditace ČLK: 105269 (2 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Imunoterapie checkpoint inhibitory je v současné klinické praxi využívána především v léčbě metastazujících solidních nádorů a je již stabilně zařazena také do léčebných standardů u maligních melanomů, kde se dostává do popředí také v adjuvantním podání u lokálně pokročilých nádorů po kompletní resekci. Maligní melanom patří mezi nádory s nejrychleji stoupající meziroční incidencí. Připomeňte si proto typy melanomu, přehled dostupných léčebných modalit, incidenci klíčových mutací včetně mutace BRAF a její vliv pro výběr konkrétní léčebné strategie nebo účinnost kombinace protilátek anti‑CTLA‑4 a anti‑PD‑1. Seznamte se s výsledky klinických studií imunoterapie i s doporučením při řešení imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Poznejte, jak u pacientů s pokročilým inoperabilním onemocněním zvýšit šance na dlouhodobou kontrolu onemocnění i na pravděpodobnost vyléčení u lokálně pokročilých či metastazujících nádorů po kompletní chirurgické resekci.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám