Tabák a zdraví I

Tabák a zdraví I

Datum publikace 31. 01. 2021 Revidováno 22. 05. 2022
Akreditace ČLK: 107012 (4 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Seznámíte se s tématem kouření a adiktologie, vyvrátíme některé mýty a fakta související se závislostí na tabáku a konzumací alkoholu. Dozvíte se o vzniku plně nekuřáckého detoxifikačního oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, dále o aktuálních podmínkách hospitalizace i o postupu při odvykání kouření. Obsahem tématu jsou také novinky a praktická doporučení v léčbě závislosti na tabáku u pacientů s psychickými poruchami. Vysvětlíme si, jak vypadá cyklus abstinenčních příznaků nebo jakým způsobem probíhá kontrola vyléčených pacientů. Kromě toho kurz přináší kazuistiku romského chlapce, která popisuje modelovou situaci vzniku závislosti u nezletilých.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám