Autor: PhDr. Viktor Cina, Bc. Vladislava Felbrová, Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D., prim. MUDr. Petr Popov, MHA, MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D. Garant: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. Akreditace: ČLK: 107012 ( 4 kredity ) Datum publikace: 31. 01. 2021 Datum kontroly aktuálnosti: 22. 05. 2022

Léčba závislosti na tabáku z pohledu adiktologie

Zveme Vás ke studiu kurzu o léčbě závislosti na tabáku z pohledu adiktologie. V prezentaci na téma Kouření a adiktologie, mýty a fakta Vás prim. MUDr. Petr Popov, MHA, seznámí s tím, jak souvisí závislost na tabáku s konzumací alkoholu. Dozvíte se například, že prevalence závislosti na alkoholu u kuřáků je 10krát vyšší než u běžné populace. V další prezentaci Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D., popisuje zavedení a fungování plně nekuřáckého detoxifikačního oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Seznamte se s aktuálními podmínkami hospitalizace i s informacemi o postupu při odvykání kouření. Dozvíte se, že až 90 % pacientů detoxikačního oddělení tvoří současní kuřáci tabáku. Nenechte si ujít také praktická doporučení v léčbě závislosti na tabáku u pacientů s psychickými poruchami i konkrétní možnosti farmakoterapie ve videoprezentaci MUDr. Lenky Štěpánkové, Ph.D. Dále si v přednášce Bc. Vladislavy Felbrové vysvětlíme, jak vypadá cyklus abstinenčních příznaků nebo jakým způsobem probíhá kontrola pacientů zbavených závislosti na tabáku. Kromě výše uvedeného představíme kazuistiku romského závislého chlapce, která popisuje modelovou situaci vzniku závislosti u nezletilých dětí ovlivněných špatnou rodinnou situací. Autorem přednášky je PhDr. Viktor Cina. Poznejte v kurzu EUNI.cz zaměřeném na léčbu závislosti na tabáku z pohledu adiktologie fakta pro svoji praxi.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění pohybového ústrojí Multioborová léčba bolesti I
Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu
Vzdělávání pro fyzioterapeuty Multioborová léčba bolesti II
Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří
Onemocnění pohybového ústrojí Multioborová léčba bolesti III
Lékové a aplikační formy pro léčbu bolesti
Onemocnění centrální nervové soustavy Roztroušená skleróza a těhotenství
Onemocnění centrální nervové soustavy Diagnostika a terapie závrativých stavů
(Ménièrův syndrom, tinnitus)
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám